Her kan du se onlineudgaver af det trykte, 20-siders blad Interforce News fra 2012 og frem. Fra 2020 har vi skåret ned på antallet af forskellige publikationer og i stedet udviklet InterForce Årsmagasin, som udgives med 36 siders fælles stof og 8 sider specifikt for den pågældende del af kongeriget (dvs. de seks InterForce-regioner samt InterForce Grønland). InterForce Grønlands udgave har tekster på både dansk og grønlandsk.

Vores seneste trykte publikation er InterForce Årsmagasin 2022.