Her kan du se onlineudgaver af det trykte, 16-20-siders blad Interforce News fra de senere år. I sommeren 2020 lancerede vi det store InterForce Årsmagasin i seks individuelle udgaver: 36 siders “fælles stof” og 8 sider unikke for hver region.

Seneste trykte publikation er bladet InterForce News, december 2020. Sommerens InterForce Årsmagasin 2020 kom i seks forskellige regionale udgaver – klik på din foretrukne version nedenfor.