Hvert år udgiver vi et InterForce-årsmagasin. Det indeholder artikler om, hvordan danske virksomheder støtter op om Forsvaret, og artikler om, hvordan dansk erhvervsliv og Forsvaret kan drage nytte af hinanden.

Det er et trykt magasin, der bliver udsendt til alle InterForce-medlemsvirksomheder, til et stort udvalg af offentlige myndigheder og til en række politikere på Christiansborg. Du kan også læse magasinet her.

Tidligere fandtes magasinet i forskellige regionale udgaver. Nu laver vi i stedet et magasin, der dækker hele Danmark.

Vores seneste trykte publikation er InterForce Årsmagasin 2023.