InterForce region Bornholm blev etableret 17. april 2002  og dækker Bornholms Regionskommune samt Christiansø.

Kontakt Region Bornholm:
Lise-Lotte Christoffersen
Det Bornholmske Hjemmeværn
Almegårds Kaserne, bygn. 49
3700 Rønne 

Telefon: 7282 0928
Mobil:  2555 6146 
Telefontid: tirsdag-torsdag kl. 1000-1400
E-mail: bornholm@interforce.dk

Interforce Region Bornholm

Vi har i dag godt og vel 80 støttevirksomheder, der dækker over mange forskellige erhverv og støttevirksomhederne består af såvel større som mindre virksomheder.

Nuværende formandsskab består af direktør Kenn Kjellberg, Victor Vask som formand og oberstløjtnant Holger Fuglsang-Damgaard, Det Bornholmske Hjemmeværn og kommandant på Bornholm som militærkoordinator.

Derudover har vi et godt og bredt forretningsudvalg, der består af 16 medlemmer og til opfølgende besøg hos vore støttevirksomheder i InterForce Region Bornholm og til at informere nye og kommende støttevirksomheder om InterForce Bornholm har vi yderligere engageret 2 virksomhedsambassadører.

Vi tilbyder løbende gennem året 4-5 spændende arrangementer, der består af bl.a. mulighed for deltagelse i jagter, foredrag målrettet vore støttevirksomheder samt adskillige andre spændende arrangementer i samarbejde med de øvrige regioner i landet. Alle arrangementer er som udgangspunkt gratis for vore støttevirksomheder, dog vil der i forbindelse med deltagelse i landsdækkende jagter være en mindre egenbetaling.

Vore støttevirksomheder er glade for vore arrangementer, der åbner rigtig god mulighed for at skabe grundlag for et godt og solidt netværk gennem InterForce samt mulighed for at dele ud af egne og andres erfaring med at støtte op omkring de frivillige i Forsvaret.

Vi har allerede planlagt flere spændende arrangementer i år samt for det kommende år og glæder os til at byde velkommen til endnu flere støttevirksomheder i InterForce Region Bornholm.

Formandsskabet i InterForce Region Bornholm består af Direktør Kenn Kjellberg og militær koordinator, Oberstløjtnant Holger Fuglsang-Damgaard.

Holger Fuglsang-Damgaard
Militær Koordinator i Interforce Bornholm
Oberstløjtnant

Kenn Kjellberg
Formand InterForce Bornholm, Direktør Victor Vask A/S

Her kan du se portrætter af regionens ambassadører. Nærmere information om, hvad InterForces ambassadørkorps er, kan du læse her (link).

Her kan du læse om kommende arrangementer i Region Bornholm. Husk, at du også kan tilmelde dig arrangementer fra de andre InterForce-regioner, med mindre andet specifikt er nævnt i omtalen af et arrangement.

No posts found!

Nyheder fra Region Bornholm