InterForce region Bornholm blev etableret 17. april 2002  og dækker Bornholms Regionskommune samt Christiansø.

Kontakt Region Bornholm:
Det Bornholmske Hjemmeværn
Almegårds Kaserne, bygn. 49
3700 Rønne 

OASS Camilla Andersen
Telefon: 2555 6146
E-mail:  bornholm@interforce.dk

Interforce region Bornholm

Vi har i dag godt og vel 75 støttevirksomheder, der dækker over mange forskellige erhverv. Støttevirksomhederne består af såvel større som mindre virksomheder.

Formandskab består af direktør Kenn Kjellberg, Victor Vask som formand og oberstløjtnant Nicolai Abildgaard, Det Bornholmske Hjemmeværn og kommandant på Bornholm som militærkoordinator.

Derudover har vi et godt og bredt forretningsudvalg, der består af 16 medlemmer. Endvidere har vi yderligere engageret 2 virksomhedsambassadører til opfølgende besøg hos vores støttevirksomheder herunder til at informere nye og kommende støttevirksomheder om InterForce Bornholm.

Vi tilbyder løbende gennem året 4 – 5 spændende arrangementer, der bl.a. består af muligheden for deltagelse i jagter, foredrag målrettet vore støttevirksomheder samt adskillige andre spændende arrangementer i samarbejde med de øvrige regioner i landet. Alle arrangementer er som udgangspunkt gratis for vores støttevirksomheder, dog vil der i forbindelse med deltagelse i landsdækkende jagter være en mindre egenbetaling.

Vores støttevirksomheder udtrykke stor glæde og tilfredshed ved de gennemførte arrangementer. Her er der god mulighed for at skabe grundlag for et godt og solidt netværk gennem InterForce samt mulighed for, at dele ud af egne og andres erfaring med at støtte op omkring de frivillige i Forsvaret.

Formandsskabet i InterForce Region Bornholm består af Direktør Kenn Kjellberg og militær koordinator, Oberstløjtnant Nicolai Abildgaard.

Nicolai Abildgaard
Militær Koordinator i Interforce Bornholm
Oberstløjtnant

Kenn Kjellberg
Formand InterForce Bornholm, Direktør Victor Vask A/S

Her kan du se portrætter af regionens ambassadører. Nærmere information om, hvad InterForces ambassadørkorps er, kan du læse her (link).I sommeren 2020 lanceredes det store InterForce Årsmagasin i seks individuelle udgaver: 32 siders “fælles stof” og 8 sider unikke for hver region. Læs den bornholmske version her (link til pdf).

Her kan du læse om kommende arrangementer i Region Bornholm. Husk, at du også kan tilmelde dig arrangementer fra de andre InterForce-regioner, med mindre andet specifikt er nævnt i omtalen af et arrangement.

2. september 2021 – Foredrag om den sikkerheds politiske situation verden rundt med Peter Viggo Jakobsen.

2. oktober 2021 – Regional jagt på Raghammer.

13. oktober 2021 – Foredrag om markedsføring på SoMe med Christian Froberg Dahl i Ekkodalshuset.

15. – 16. oktober 2021 – Jagt i Oksbøl.

9. december 2021 – Garnisonens dag.

Nyheder fra Region Bornholm