InterForce Region Hovedstaden dækker samme område som (sygehus-) Region Hovedstaden

Kontakt Region Hovedstaden:
Overassistent Helene Mogensen
InterForce Region Hovedstaden
Kastellet

Telefon: +45 25 57 46 58
E-mail: hovedstaden@interforce.dk

InterForce Region Hovedstaden

Vi består af godt og vel 300 virksomheder, der rummer over 300.000 arbejdspladser. Hos Region Hovedstaden arbejdes der ihærdigt på at få spredt InterForce budskab, blandt andet ved løbende at afholde arrangementer for vores støttevirksomheder. 

Formand Region Hovedstaden:

Bestyrelsesformand & medlem, Martin Bøge Mikkelsen


Med stategisk og international topledelseserfaring, både som bestyrelsesformand og -medlem, samt som tidligere koncerndirektør og medlem af koncerndirektionen i den nordiske forsikringskoncern Tryg, trækker Martin Bøge Mikkelsen på en kæmpe erfaring.

“Reservepersonellet og Hjemmeværnets indsats har meget stor betydning for både Forsvaret og Danmark. Jeg er derfor meget glad for at have mulighed for at hjælpe InterForce med at sprede deres budskab, og derigennem forbedre forholdene for de personer, der både har civile og militære forpligtelser”

Militær Koordinator Region Hovedstaden:

Oberst Peer Sander Rouff, Landsdelsregion Øst 

Regionsambassadør ved InterForce Region Hovedstaden

Major-R & CIO Morten B. Steiner, PFA 

Morten Steiner er major af reserven og siden november 2018 IT-direktør i PFA Data & IT.

Mere tekst tilgår.

Projektofficer & seretariat ved InterForce Region Hovedstaden:

“Det er vigtigt, at medlemmer af Hjemmeværnet og Forsvarets Reserve kan dyrke deres militære identitet og styrke de unikke kvalifikationer, de har med sig fra deres militære baggrund. Det er mindst lige så vigtigt, at de civile erhvervsledere forstår, hvordan man på en civil arbejdsplads kan udnytte netop disse kvalifikationer til fordel for virksomheden. Der er derfor brug for en udveksling af viden og erfaringer mellem den civile og militære verden, og netop her gør InterForce et vigtigt og stort stykke arbejde, som jeg er glad for at kunne bidrage til.”

InterForce Region Hovedstadens Forretningsudvalg:

Oberst Mads Rahbek, Den Kongelige Livgarde

Tiltrådte som Chef for Den Kongelige Livgarde i maj 2016, og har inden da været chef for både Hærens Sergentskole og Grundofficersuddannelserne på Hærens Officersskole. Med over 30 års erfaring fra Forsvaret, herunder udsendelser til Ex-Jugoslavien og Afghanistan, samt tjeneste i Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet, har obersten et indgående kendskab til den militære ledelses profession.

“Det er med ledelse som med armstrækninger. Man skal træne for at blive god til det”

Departementschef, Kaptajn-R Christian Dons Christensen, Kirkeministeriet

Christian Dons Christensen har flere chefposter i Udenrigsministeriet bag sig og en karriere med fokus på udenrigs- og sikkerhedspolitik. Undervejs har han været udsendt som politisk ambassadesekretær i Moskva, stedfortræder for NATO-ambassadøren i Bruxelles og senest som ambassadør i Ukraine i perioden efter Majdan-opstanden og konflikten med Rusland. Christian er sprogofficer i russisk og serbokroatisk og har i forsvaret blandt andet været udsendt til ex-Jugoslavien og fungeret som våbenkontrolinspektør.

“Et tæt samarbejde mellem forsvaret og den private og offentlige sektor er afgørende for en høj forsvarsvilje og en høj forsvarsevne. Og den kompetenceudvikling, som er resultatet af en reservens indsats i forsvaret, er samtidig med til at styrke private og offentlige arbejdsgiveres kompetencer på alle niveauer. Men ethvert fællesskab kræver engagement, relationer og retning for at lykkes.
Derfor giver arbejdet i InterForce stor mening for mig.”

Partner, Susanne Becker Mikkelsen

Genux Executive

Med mange årige stor erfaring inden for Executive Search af topledere, har Susanne Becker Mikkelsen stor indsigt i det danske erhvervsliv. Susanne har tidligere selv arbejdet inden for finanssektoren, IT- og telesektoren samt bureau- og mediebranchen. Susanne B. Mikkelsen er uddannet som cand.merc. fra Copenhagen Business School.

“Jeg er i InterForce, fordi jeg synes at vores forsvar har brug for en større synlighed i de danske virksomheder, og fordi relationer kun bygges mellem mennesker. Derfor vil jeg gerne arbejde med projekter, hvor der skabes relationer mellem forsvaret og virksomheder.” 

Advokat (H), Oberstløjtnant-R, Peter M. Andersen

Peter M. Andersen har i 22 år været beskæftiget som advokat, heraf i 13 år som partner i og medindehaver af en af Danmarks største advokatvirksomheder. Sideløbende med sin civile karriere har Peter gjort tjeneste i Forsvaret (Hæren) i over 30 år og er i dag oberstløjtnant af reserven og tjenstgørende i Indsættelsesafdelingen ved Værnsfælles Forsvarskommando på Flyvestation Karup. Herudover er Peter formand for Danmarks største sikkerheds-, forsvars- og beredskabspolitiske forening, Folk & Sikkerhed. 

”Sådan som Forsvaret er opbygget i dag – og forventeligvis vil være det mange år fremover – kan Forsvaret ikke løse alle dets mange opgaver uden bistand fra reserven og de frivillige i Hjemmeværnet. Netop derfor er InterForce et afgørende instrument i den brobygning mellem Forsvaret og erhvervslivet, som er helt afgørende for Forsvarets opgaveløsning. En sidegevinst er, at InterForce medvirker til en gensidig forståelse og anerkendelse mellem Forsvaret og erhvervslivet – til begge aktørers fordel og fælles bedste”.

Her kan du se portrætter af regionens ambassadører. Nærmere information om, hvad InterForces ambassadørkorps er, kan du læse her (link).

Her kan du læse om kommende arrangementer i Region Hovedstaden. Husk, at du også kan tilmelde dig arrangementer fra de andre InterForce-regioner, med mindre andet specifikt er nævnt i omtalen af et arrangement.

No posts found!

Nyheder fra Region Hovedstaden