InterForce Region Hovedstaden dækker samme område som (sygehus-) Region Hovedstaden

Kontakt Region Hovedstaden:
InterForce Region Hovedstaden Kastellet 106, 2100 København Ø

Overassistent Hélène Mogensen
Telefon: 2557 4658
E-mail: hovedstaden@interforce.dk

InterForce Region Hovedstaden

Interforce Region Hovedstaden er et netværk af ca. 450 medlemsvirksomheder, som har valgt at støtte op om, at ansatte i danske virksomheder kan udfylde vigtige funktioner i Forsvaret.  Det er et valg, der værdsættes meget.

Der er ingen økonomiske eller juridiske forpligtelser forbundet med medlemskabet. InterForce er et spørgsmål om holdning, hvor støttevirksomheder udviser ansvar for samfundet og for Danmark.

Som støttevirksomhed tilkendegiver man, at virksomheden bakker op, når Forsvaret har brug for civile ansatte, der ved siden af deres civile job har en kontrakt med forsvaret eller er frivillig i hjemmeværnet.

Til gengæld, har et stort antal virksomheder, i mange år opnået civil nytte af de kompetencer, som reservestyrken besidder.

Reservestyrken omfatter reserveofficerer, reservebefalingsmænd, frivillige i Hjemmeværnet m.v.  Det er personer, der har gennemgået omfattende lederuddannelser samt specialistuddannelser og som gennem årene har opnået en grundig ledererfaring.  Personer fra reservestyrken er teamspillere, stærke analytikere, i stand til at få og bevare overblik, skabe en relevant plan og har beslutningskraft.

Udover at støtte dette gode formål, får din virksomhed også en unik indsigt i forsvaret og deres opgaver – og får samtidigt skabt stærke relationer, ikke kun med forsvaret, men ligeledes med andre støttevirksomheder.

Som støttevirksomhed i InterForce Region Hovedstaden får du og din virksomhed adgang til flere spændende arrangementer i løbet af året.

I Region Hovedstaden er InterForce vært for de årlige Stærekassemøder i København. Det er debat og netværksmøder mellem ledende officerer fra Forsvaret og ledere fra det offentlige og private virksomheder.

Der tilbydes også seminarer om ”first line leadership”, hvor yngre officerer og yngre erhvervsledere mødes og udveksler erfaringer, samt årlige gennemgange af den aktuelle sikkerhedssituation samt det trusselsbillede som samfundet og virksomhederne står over for, med spændende oplæg fra udvalgte gæster.

InterForce Region Hovedstaden inviterer også til koncerter med de bedste militære orkestre – ofte kombineret med kendte kunstnere. For interesserede medarbejdere tilbydes skydeøvelser, fælles marcher, fysiske udfordringsdage sammen med militære deltagere – alt afvikles i militært terræn. Og i en ramme, der styrker de indre relationer i virksomheden og relationer mellem virksomheden og Forsvaret.

Har du jagttegn er der også mulighed for at deltage i vores jagter i Jægerspris.

Ved deltagelse i vores arrangementer er der rig mulighed for at skabe stærke relationer, ikke kun med forsvaret, men ligeledes med andre støttevirksomheder.

Formand for Region Hovedstaden:

Professionelt bestyrelsesmedlem, investor & advisor, Martin Bøge Mikkelsen

Med strategisk og international topledelseserfaring, både som bestyrelsesformand og -medlem, samt som tidligere koncerndirektør og medlem af koncerndirektionen i den nordiske forsikringskoncern Tryg, trækker Martin Bøge Mikkelsen på en kæmpe erfaring.

“Reservepersonellet og Hjemmeværnets indsats har meget stor betydning for både Forsvaret og Danmark. Jeg er derfor meget glad for at have mulighed for at hjælpe InterForce med at sprede deres budskab, og derigennem forbedre forholdene for de personer, der både har civile og militære forpligtelser”

Militær Koordinator Region Hovedstaden:

Oberst Peer Sander Rouff, Chef for Landsdelsregion Øst 

I løbet af sine mere end 30 års ansættelse i forsvaret har Peer Sander Rouff været udsendt i 7 internationale missioner, senest som chef for Operationsafdelingen i FN missionen i Liberia. Nationalt har han arbejdet som stabschef ved Danske Division/Multinational Division North og stabschef ved Hjemmeværnskommandoen, og han har arbejdet i Forsvarskommandoen, i Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse og på Forsvarsakademiet. Peer Sander Rouff har ledet nationale og multinationale organisationer i fred, krise og krig og har gennem årene haft et indgående samarbejde med reserven og Hjemmeværnets frivillige under sin opgaveløsning.

Nyttiggørelse af samfundets samlede ressourcer og den fulde nyttiggørelse af individets potentiale og kompetencer kræver opgavefokus, helhedsforståelse og indblik. En kontinuerlig brobygning mellem den civile og militære verden er derfor vigtig.

Regionsambassadør ved InterForce Region Hovedstaden

Oberstløjtnant-R & Direktør, Michael Wallin

Michael Wallin er headhunter og medejer af Amalie Search & Selection ApS med et stort professionelt netværk indenfor projektudvikling, byggeri, ejendomme, økonomi, teknologi, IT, logistik og uddannelse.

Michael Wallin bestrider forskellige bestyrelses- og udvalgsposter, herunder som bestyrelsesmedlem i brancheorganisationen Search Danmark.

Michael Wallin er uddannet generalstabsofficer og er tilknyttet Trænregimentet som oberstløjtnant med ansvar for opbygning af reserven og relationerne på tværs af Forsvaret, Totalforsvarstyrken og InterForce.

Michael Wallin har gennem sin aktive tjeneste i Forsvaret været udsendt internationalt fire gange.

Samarbejdet mellem Forsvaret og danske virksomheder ser jeg som et stort aktiv for alle parter i bestræbelserne på at skabe optimale rammer for de fælles kompetencebærere. Herudover bidrager samarbejdet til kompetenceløft samt til Corporate Social Responsibility, forretningsudvikling og god virksomhedskultur.

Som Regionsambassadør har jeg fokus på tætte relationer til alle typer virksomheder og myndigheder, hvor der indgår reservepersonel og der i øvrigt er en relation i fred, krise og krig.

InterForce Region Hovedstadens Forretningsudvalg:

Oberst Mads Rahbek, Den Kongelige Livgarde

Tiltrådte som Chef for Den Kongelige Livgarde i maj 2016, og har inden da været chef for både Hærens Sergentskole og Grundofficersuddannelserne på Hærens Officersskole. Med over 30 års erfaring fra Forsvaret, herunder udsendelser til Ex-Jugoslavien og Afghanistan, samt tjeneste i Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet, har obersten et indgående kendskab til den militære ledelses profession.

“Det er med ledelse som med armstrækninger. Man skal træne for at blive god til det”

Departementschef, Kaptajn-R Christian Dons Christensen, Kirkeministeriet

Christian Dons Christensen har flere chefposter i Udenrigsministeriet bag sig og en karriere med fokus på udenrigs- og sikkerhedspolitik. Undervejs har han været udsendt som politisk ambassadesekretær i Moskva, stedfortræder for NATO-ambassadøren i Bruxelles og senest som ambassadør i Ukraine i perioden efter Majdan-opstanden og konflikten med Rusland. Christian er sprogofficer i russisk og serbokroatisk og har i forsvaret blandt andet været udsendt til ex-Jugoslavien og fungeret som våbenkontrolinspektør.

“Et tæt samarbejde mellem forsvaret og den private og offentlige sektor er afgørende for en høj forsvarsvilje og en høj forsvarsevne. Og den kompetenceudvikling, som er resultatet af en reservens indsats i forsvaret, er samtidig med til at styrke private og offentlige arbejdsgiveres kompetencer på alle niveauer. Men ethvert fællesskab kræver engagement, relationer og retning for at lykkes.
Derfor giver arbejdet i InterForce stor mening for mig.”

Advokat (H), Oberstløjtnant-R, Peter M. Andersen

Peter M. Andersen har i 22 år været beskæftiget som advokat, heraf i 13 år som partner i og medindehaver af en af Danmarks største advokatvirksomheder. Sideløbende med sin civile karriere har Peter gjort tjeneste i Forsvaret (Hæren) i over 30 år og er i dag oberstløjtnant af reserven og tjenstgørende i Indsættelsesafdelingen ved Værnsfælles Forsvarskommando på Flyvestation Karup. Herudover er Peter formand for Danmarks største sikkerheds-, forsvars- og beredskabspolitiske forening, Folk & Sikkerhed. 

”Sådan som Forsvaret er opbygget i dag – og forventeligvis vil være det mange år fremover – kan Forsvaret ikke løse alle dets mange opgaver uden bistand fra reserven og de frivillige i Hjemmeværnet. Netop derfor er InterForce et afgørende instrument i den brobygning mellem Forsvaret og erhvervslivet, som er helt afgørende for Forsvarets opgaveløsning. En sidegevinst er, at InterForce medvirker til en gensidig forståelse og anerkendelse mellem Forsvaret og erhvervslivet – til begge aktørers fordel og fælles bedste”.

Heidi Wase Skovhus, Administrerende direktør / CEO, Wibroe, Duckert & Partners og WDP X

Heidi Wase Skovhus har igennem 13 år arbejdet i den danske reklamebureauverden og har bygget brands og kommunikationsstrategier for en række af de store aktører i Danmark og i Norden. Ved siden af sit hverv som administrerende direktør har Heidi erfaring fra bestyrelsesarbejde.

Danske virksomheder besidder mange kompetencer og ressourcer, som giver dem en større og større samfundsforpligtelse. Derfor ser jeg det som naturligt at arbejde for et styrket samarbejde mellem Forsvaret og dansk erhvervsliv. Jeg er glad for, at jeg har mulighed for at hjælpe Interforce med at udbrede kendskabet og få styrket positionen.

Her kan du se portrætter af regionens ambassadører. Nærmere information om, hvad InterForces ambassadørkorps er, kan du læse her (link).I sommeren 2020 lanceredes det store InterForce Årsmagasin i seks individuelle udgaver: 32 siders “fælles stof” og 8 sider unikke for hver region. Læs Årsmagasin Hovedstaden 2021 her (og du kan læse 2020-udgaven her).

Her kan du læse om kommende arrangementer i Region Hovedstaden. Husk, at du også kan tilmelde dig arrangementer fra de andre InterForce-regioner, med mindre andet specifikt er nævnt i omtalen af et arrangement.

Nyheder fra Region Hovedstaden

0-9

 • 7N

A

 • A-2 A/S
 • A.P. Møller – Mærsk A/S
 • ABB A/S
 • ACAX ApS
 • ACTAS A/S
 • AI arkitekter & Ingeniører a/s
 • ALKA forsikring
 • ALPHA ADVOKATER P/S
 • AMBU A/S
 • AON DENMARK A/S
 • APPLIED MANAGEMENT GROUP ApS
 • APSIS Denmark ApS
 • ARLA FOODS AMBA
 • AS Solution A/S
 • ATEA
 • Aarslev Polymere Industri A/S
 • Abalon ApS
 • Accenture A/S
 • Accountor Denmark A/S
 • Adapt A/S
 • Adaptive Recognition Nordic ⅍
 • Adecco A/S
 • Adventure Network ApS
 • Advokat John Hemming
 • Advokatfirmaet Stakemann
 • Agerbo Building Technology IVS
 • Aksel & Vinløv ApS
 • Albertslund Kommune
 • All Recruit ApS
 • Alternative Equity Partners
 • Amager Sanitetsservice
 • Ansnei
 • Apollo Fyrværkeri
 • Arbejdsmarkedsstyrelsen
 • Arp-Hansen Hotel Group A/S
 • Auto IT A/S
 • Actimo

B

 • BAATRUP; Landinspektøren
 • BMS A/S
 • BRAVIDA DANMARK A/S
 • Banedanmark
 • Bavarian Nordic A/S
 • Bech-Bruun Advokatpartnerselsk
 • Behandlingsskolerne ApS
 • Bengtsen Personaleløsninger
 • Benny Johansen & Sønner A/S
 • Berendsen Textil Service A/S
 • Berlingske Media A/S
 • Beskæftigelsesministeriet
 • Bovak ApS
 • Bring Parcels
 • Brudlykke A/S
 • Brødrene Dahl A/S
 • Brødrene Hartmann A/S
 • Brøndby Kommune

C

 • CAVO TRADING ApS
 • CBS – Copenhagen Business School
 • CBS Executive
 • CDI CONSULT ApS
 • CENTELLA ApS
 • CFL
 • CH Digital Blogging
 • CONSULTANTS FOR DEVELOPMENT
 • COOP DANMARK A/S
 • COPENHAGEN MALMÖ PORT
 • COROMATIC A/S
 • CS-Bladet, Centralforeningen for Stampersonel
 • CTR Secure Services A/S
 • Camelia Consult
 • Capgemini Danmark A/S
 • Capital Investment A/S
 • Capital Law CPH Advokater I/S
 • Care Consulting
 • Carlsberg A/S
 • Carmo A/S
 • Centralforeningen for Stampersonel
 • Centurion Bulk ApS
 • Codan A/S
 • Colgate-Palmolive A/S
 • Coloplast A/S
 • Compass HR Group
 • ConXus ApS
 • Consolidated Holdings
 • Coor Service Management A/S
 • Copenhagen Contractors A/S
 • Copenhagen Group
 • Copenhagen Industries
 • Cowi A/S
 • Cura A/S
 • Curius ApS
 • CxPartner ApS

D

 • D.Jensen bryggeri og service
 • DAM Consulting ApS
 • DANDERS & MORE
 • DANDIAG A/S
 • DANICA EJENDOMME A/S
 • DANSK FRISØR- OG KOSMETIKER FO
 • DANSK KABEL TV A/S
 • DAO AVIATION A/S
 • DEKRA A/S
 • DEKRA AMU Center Hovedstaden A/S
 • DELOITTE
 • DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik
 • DESPEC DENMARK A/S
 • DFDS A/S
 • DI Forsvar og Sikkerhed
 • DISA HOLDING A/S
 • DMI
 • DSB
 • DSV A/S
 • DTL Danske Vognmænd
 • DXC Technology
 • Dachser Denmark A/S
 • Dahl A/S
 • Dako A/S
 • Damgaards Vinhandel
 • Danica Pension
 • Danish Wood Technology A/S
 • Danmarks Statistik
 • Danmarks Tekniske Universitet
 • Dansk Alarm Sikring
 • Dansk Antikvarisk Boghandel
 • Dansk Bibliotekscenter A/S
 • Dansk Boldspil-Union
 • Dansk Erhverv
 • Dansk Flygtningehjælp
 • Dansk Lydisolering
 • Dansk Metalarbejderforbund
 • Danske Regioner
 • Danske Spil
 • Daugaard & Reenberg s.m.b.a.
 • De Gule Stokke Kommunikation
 • DeLeschers Skincare
 • Demant A/S
 • Design by Witt
 • Devoteam A/S
 • Docks
 • Dragør Kommune
 • Dreams and Details Academy
 • Dødsbo hjælpen

E

 • EAGLE SHARK A/S
 • EMBACOLLAGE A/S
 • ENTREPRENØR BENT V. NIELSEN A/
 • EPICO-IT A/S
 • ERICSSON DANMARK A/S
 • ESSEC ApS
 • Egedal Fjernvarme A/S
 • Egedal Kommune
 • Egmont International holding A/S
 • Egon Olsen & Søn A/S
 • Einar Kornerup A/S
 • Else Mariehjemmet
 • Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S
 • ErhvervsCoach
 • Erhvervsministeriet
 • Ernst & Young Danmark A/S
 • Ernstved Media (OLFI)
 • Esselte ApS
 • Eventforce
 • Everbridge Denmark ApS

F

 • FDM
 • FIXCORP
 • FLEX-FEB ApS
 • FMG
 • FORCE Technology
 • FOSS ANALYTICAL A/S
 • FSB
 • Falck
 • Faurholdt Kommunikation
 • Feedwork ApS
 • Finansministeriet
 • Finansministeriet, Personalestyrelsen
 • Finansrådet
 • Finanssektorens Arbejdsgiverforening
 • Folketinget
 • Fonden Bofællesskabet Huset
 • Fonden af 28. maj 1948
 • Forca A/S
 • Forenede Service A/S
 • Fortunen A/S
 • Fredensborg Kommune
 • Fredensborg Skov og Have ApS
 • Frederiksberg Kommune
 • Frederikssund Kommune
 • Friis Johansen
 • Friisberg & Partners Internati
 • Frisør Nagel
 • Frontline foredrag og coaching
 • Fugmann El-anlæg A/S

G

 • G4S SECURITY SERVICES A/S
 • GEA Process Engineering A/S
 • GEMBA Innovation
 • GENUX EXECUTIVE
 • GEOINFO A/S
 • GEOTRAIL Event
 • GN Store Nord A/S
 • GOOGLE DENMARK ApS
 • Gamefair Aps
 • Gardernetværk
 • Gartneriet Hollandsminde
 • Gate Gourmet Denmark ApS
 • Gentofte Kommune
 • Genua A/S
 • Geo
 • Geotrail.dk
 • Global Montage ApS
 • Glostrup Kommune
 • Godsejeren IVS
 • Gorrissen Federspiel
 • Gorrissen Federspiel Advokater
 • Grant Thornton
 • GreenLead ApS
 • Greif Packaging Denmark A/S
 • Greulich Holding
 • Gribskov Kommune
 • Grøn Kommunikation

H

 • H+H International A/S
 • H. Lundbeck A/S
 • H.orloff ApS
 • HAO Holding
 • HDI Danmark
 • HK Byg Entreprise A/S
 • HK Danmark
 • HK Entreprise A/S
 • HPRD
 • HR Instituttet
 • Hafnia Advokatpartnerselskab
 • Harald Nyborg A/S
 • Helbreds Center Danmark
 • Helsingør Autotrim
 • Helsingør Dagblad
 • Helsingør Kommune
 • Herold Hunting
 • Hilfr ApS
 • Hindevad Tømrerfirma ApS
 • Hotel Hillerød
 • Hottinger Brüel & Kjær A/S
 • House of Prince A/S
 • Hovedorganisationen af Officerer i Danmark
 • Hovedstadens Beredskab I/S
 • HubLearn ApS
 • Hvidovre Kommune
 • HÜNNEBECK DANMARK A/S
 • Hærens Konstabel- og Korporalforening
 • Høje- Taastrup Kommune
 • Hørsholm Kommune

I

 • IBM Danmark A/S
 • ICOPAL DANMARK ApS
 • INITUS A/S
 • INVISIO Communications A/S
 • IPS-Group A/S
 • IRON Pump A/S
 • ISS A/S
 • ISS FACILITY SERVICES A/S
 • Industriens Uddannelser
 • Influenter A/S
 • InterMail A/S
 • Ishøj Kommune
 • IPhoneopladere.dk
 • Ihi Bupa
 • It-r ApS

J

 • JEUDAN A/S
 • JOHANNES FOG A/S
 • JUHLER HOLDING A/S
 • Jagt 360
 • Jagt-jakt.dk ApS
 • JagttegnKurser.dk
 • Jagtuniverset ApS
 • Jesper Olsen Rådgivende Ingeniør
 • John Jensen VVS A/S
 • Justitsministeriet
 • Jönsson Entreprise A/S

K

 • K-1 Security
 • K-J Entreprise
 • K3 FINANS ApS
 • KAPTAJN KJELDSEN ApS
 • KJÆR VVS ApS
 • KMD A/S
 • KONE A/S
 • KPMG
 • Kammeradvokaten/ Advokatfirmaet Poul Schmith
 • KarmaCoffee ApS
 • Kemp & Lauritzen A/S
 • Keolis Danmark A/S
 • Kirkeministeriet
 • Kirstein A/S
 • Kivex Biotec A/S
 • Koch/Christensen Advokatfirma
 • Krejsager & Partners
 • Krigeren.dk
 • Kristelig Dagblad
 • Kristiansen Brewing Consult
 • Kunstakademiets Billedkunstskoler
 • Københavnertunnelen ApS
 • Københavns Erhvervsakademi KEA
 • Københavns Lufthavne A/S
 • Københavns Politi
 • Københavns Universitet
 • Københavns Vestegns Politi
 • Køhler Emblemer ApS

L

 • LAURITZEN BULKERS A/S
 • LEHCON
 • LEO PHARMA A/S
 • LHK Stillads A/S
 • LIGHT SUPPLY ApS
 • Landsskatteretten
 • LcG Software A/S
 • Livsstilsterapeuten
 • Lyngby Storcenter
 • Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Larsfriskrossen.com ApS

M

 • M-O-E Holding ApS
 • MANOVA A/S
 • MARKETINGBROKERS ApS
 • MEDIACOM DANMARK A/S
 • MIELCKE & HURTIGKARL ApS
 • MK Consolidated Investment
 • MONGGAARD
 • MSKonsulent
 • MT Højgaard A/S
 • MUNKSGÅRD BYG INVEST ApS
 • Magasin A/S
 • Makenet A/S
 • Mano Security
 • Mantra A/S
 • Masytec A/S
 • Maximize Consult ApS
 • Medkoncept A/S
 • Mercuri Urval A/S
 • Metrologic ApS
 • Mh Strategic Solutions ApS
 • Microsoft Danmark ApS
 • Milen Holdings ApS
 • Military Work Danmark
 • Miljøministeriet
 • Moalem Weitemeyer Advokatpart.
 • Murermester Alex
 • Murermester Søs Haynes ApS
 • Myreby ApS
 • Mærsk Drilling

N

 • NCC Construction Danmark A/S
 • NIRAS A/S
 • NKT holding A/S
 • NNIT A/S
 • NORCARE A/S
 • NSS Security
 • NTventilation v/ Jens Seibæk
 • Napp A/S
 • Naval Team Denmark
 • Netcompany
 • New&
 • Ni\'mat Spa
 • Ni\\\'mat
 • Niels Brock Copenhagen
 • Niels Brock Copenhagen Business College
 • Njord Consulting I/S
 • Nobina Danmark A/S
 • Nokas Danmark
 • Nokas Værdihåndtering
 • Norconsult A/S
 • Nordea
 • Nordic Investment Partners
 • Nordic Sugar A/S
 • Nordic Transition
 • NordicCell Aps
 • Nordsjællands Politi
 • Notat
 • Novo Nordisk A/S
 • Novozymes A/S
 • Nyboders Mindestuer
 • Nykredit A/S
 • Nykredit Bank A/S
 • Nyt Nordisk Forlag – Arnold Busck A/S
 • No-more

O

 • OTTO SUENSON & CO. A/S
 • Oculis Aliis ApS
 • Odgers Berndtson A/S
 • Omada A/S
 • Onesail Danmark ApS
 • Opoint Technology A/S
 • Orbicon A/S
 • Ortopædiskomageriet ApS
 • Otto Mønsted A/S

P

 • PA CONSULTING GROUP A/S
 • PDC A/S
 • PFA Pension
 • PJ Diesel Engineering A/S
 • PMC Hydraulics A/S
 • PRinfoParitas A/S
 • Paritas A/S
 • Peak Consulting Group
 • Peberkorn Consulting
 • PensionDanmark
 • Peter M. Andersen Advokatanpartsselskab
 • Petri & Haugsted A/S
 • Pfizer ApS
 • Phonak Danmark A/S
 • Pihl & Søn A/S
 • Platform.as A/S
 • Polaris Private Equity
 • Politiken
 • Post Danmark A/S
 • PostNord Danmark
 • Princess Yachts Denmark
 • Prægel &Co
 • PwC
 • Pleje4dig

Q

 • Quick-Shipping

R

 • RED HAT ApS
 • RGS Nordic
 • RH Arkitekter A/S
 • RM Group
 • RMF Consult
 • Raadgiver.dk ApS
 • RackPeople ApS
 • Ramsgaard &Co ApS
 • Realkredit Danmark A/S
 • Refshaleøens Ejendomsselskab A/S
 • Reisz Management Consult
 • Rektorkollegiet for de videregående uddannelser
 • Reserveofficersforeningen i Danmark, Gl. Hovedvagt
 • Ret og Råd Advokater Glostrup Ballerup Greve ApS
 • Rigspolitiet
 • Risk Intelligence A/S
 • RoC Consult ApS
 • Robotek El&Teknik
 • Rockwool A/S
 • Rohde Nielsen A/S
 • Rosti a/s
 • Rygård Consulting
 • Rådet for Psykisk Sårbare på A

S

 • SALQUIST
 • SAMPENSION A/S
 • SANTA MARIA A/S
 • SAP Danmark A/S
 • SATAIR A/S
 • SCOPTI Management Consulting
 • SDC A/S
 • SECURE SPECTRUM FONDSMÆGL.
 • SELECT SERVICE PARTNER DENMARK
 • SEMO.dk ApS
 • SETRA international I/S
 • SHIELD Risk Consulting
 • SKANSKA Danmark A/S
 • SOLO TØMREN ApS
 • SON-BYG A/S
 • SSG
 • Saharas A/S
 • Salesforce Danmark
 • Salgsudvikling
 • Scandlines A/S
 • Scanflats
 • Scharff Design
 • Schiøtt Installation A/S
 • Schulstad A/S
 • Scooterracks123 ApS
 • Section ApS
 • Secure Capital A/S
 • Securiguard A/S
 • Securitas
 • Sejersten Kloakservice A/S
 • Sentia Denmark A/S
 • Serritzlev Sprog
 • Siemens A/S
 • Simon Peters Kirke
 • SiteHub ApS
 • Sjipping.com ApS
 • Skaaning Translation
 • Skadeservicevagten A/S
 • Skanacid A/S
 • Skat
 • Skatteankestyrelsen
 • Skattestyrelsen
 • Smartlåse
 • Soldaterforsikring
 • Soldaterlegatet
 • Solix ApS
 • Sonport A/S
 • Sorensen Advice
 • Special Risk Forsikring
 • Spektrum Fondsmæglerselskab A/S
 • Stabil Total Isolering Aps
 • Statoil Danmark A/S
 • Stelton A/S
 • Stokholm & Lindegaard Advokataktieselskab
 • Stokholm Transport A/S
 • Strandgaarden (Naturkød)
 • Stress-hjælp v/ P. Arenbrandt
 • Struensee & Co.
 • Styrelsen for Arbejds og Rekru
 • Sundheds- og Ældreministeriet
 • Svend Thomsen Rådgivning
 • Svitzer A/S
 • Søgaard Design Aps
 • Sønderbro Skole (Københavns Kommune)

T

 • TDC
 • TRACER PHARMA ApS
 • TRYG FORSIKRING A/S
 • TULSTRUP EJENDOMSSERVICE
 • TV 2 /Lorry
 • TV 2/Danmark
 • TV 3
 • TYCHO BRAHE PLANETARIUM A/S
 • Tailor Business Consulting
 • Tana Copenhagen
 • Tandlægeforeningen
 • Taplow Executive Search P/S
 • Technical Education Copenhagen
 • Temp Team A/S
 • Tempest Security A/S
 • The Boston Consulting Group
 • The Motel
 • The Scandinavian ApS
 • Thorvald Rein statsautoriseret Revisionsaktieselskab
 • Thrige Titan A/S
 • Tivoli A/S
 • Toms Gruppen A/S
 • Topdanmark A/S
 • Totalkredit A/S
 • Traeger Pellet Grills ApS
 • Trafikselskabet Movia
 • Transporterhvervets Uddannelser
 • Trautner Management ApS
 • Trin for Trin
 • TØMRERFIRMAET JESPER BJERG
 • TØMRERFIRMAET PAULSEN A/S
 • Tårnby Apotek
 • Tømrermester Davidsen ApS

U

 • UCPLUS A/S
 • UNITED WEBBIZ ApS
 • UNord S/I
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Undervisningsministeriet
 • Unicon Danmark A/S
 • Unomedical A/S

V

 • VASIK ApS
 • VENZO A/S
 • VIKINGBUS DANMARK A/S
 • VKR Holding A/S
 • VVS & Varmeteknik Helsingør ApS
 • VXC Holding
 • Valcon A/S
 • Vallensbæk Kommune
 • Vammen Digital Consulting
 • Vester Kopi A/S
 • Volvo Danmark A/S

W

 • WIBORG & PARTNERE
 • Wavemaker A/S
 • Wavemaker A/S
 • Wayfarer Trading
 • Weekend Avisen
 • Weibel Scientific A/S
 • Widex A/S
 • Wink Danmark A/S
 • Wiseled ApS

Z

 • ZigNatur Training ApS

Ø

 • Økonomi- og Indenrigsministeriet