Interforce blev etableret i 1999 som en direkte konsekvens af Forsvarets stigende engagement i internationale, fredsstøttende missioner.

Det stod hurtigt klart, at der blev brug for at trække på de ca. 10.000 danskere, der på det tidspunkt ved siden af deres civile job havde en rådighedskontrakt med Forsvaret.

Der var derfor brug for en organisation under Forsvaret, som kunne bygge bro mellem Forsvaret og det civile arbejdsmarked.

Initiativet til at etablere InterForce blev taget af den daværende forsvarschef general Christian Hvidt og tidligere finansminister Knud Heinesen. Knud Heinesen også blev udpeget som den første formand for InterForces landskomité. Komitéen er sammensat af topchefer fra en række betydelige private og offentlige virksomheder, institutioner og organisationer.

Komitéens første målsætning var at kontakte Danmarks 200 største virksomheder for at udbrede kendskabet til InterForce. Senere blev landets mellemstore virksomheder kontaktet via mail eller InterForces voksende netværk.

Frem til 2006 var det InterForces hovedfokus at informere om Reserven og tale Reservens sag over for det civile arbejdsmarked. Det vil sige at udbrede en forståelse blandt danske virksomheder for, at medlemmerne af Reserven burde kunne få fri fra deres arbejde til at efteruddanne sig ved Forsvaret eller blive indsat til at løse opgaver for Danmarks sikkerhed.

InterForce udvider

I 2006 kom Hjemmeværnets frivillige også ind under InterForces portefølje. I 2012 fulgte de ca. 200 frivillige kystredningsmænd, og i 2022 kom de frivillige i Beredskabsstyrelsen på samme måde ind under InterForce.

Som en samlet betegnelse kalder man Reserven samt de frivillige i Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og Kystredningstjenesten for Reservestyrken.

Det er derfor InterForces opgave i dag at informere om og tale hele Reservestyrkens sag over for det civile arbejdsmarked.

Regioner og Grønland

Siden etableringen i 1999 har InterForce gennemgået en regional udbygning.

Ud over landskomitéen består organisationen i dag af seks regionale forretningsudvalg i henholdsvis Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland, Hovedstaden og Bornholm.

I august 2020 udvidede daværende forsvarsminister Trine Bramsen og forsvarschef general Bjørn Bisserup organisationen med InterForce Grønland. InterForce Grønland blev opbygget på samme måde som regionerne. Og den blev sat i verden for specifikt at støtte opbygningen af en frivilligstyrke i Grønland som bestemt i forsvarsforliget 2018-2023 samt for at udbygge forsvarets relationer til Grønlands erhvervsliv.

I dag støttes InterForce af lidt over 2.700 danske virksomheder, der tilsammen tæller cirka 1 million medarbejdere.