Om InterForce

Hvad er InterForce

Spacer
Spacer

InterForce er et samarbejde mellem forsvaret og den private og offentlige sektor om forsvarets brug af reserven og Hjemmeværnets frivillige, samlet benævnt Reservestyrken, således at samfundets samlede ressourcerudnyttes bedst muligt. InterForces formål er ikke blot at forbedre forholdene for de medarbejdere, der har både en militær og civil forpligtelse, men også at gøre samfundet bevidst om, at forsvaret af Danmark er en national opgave, som lykkes bedst og mest økonomisk, når vi sammen opbygger og bruger Reservestyrken.

InterForce arbejder derfor for at udvikle forståelse og relationer mellem forsvaret og den private og offentlige sektor og derved fremme samarbejdet mellem disse. InterForce arbejder også for at udbrede kendskabet til de kompetencer, som Reservestyrkens medarbejdere har fra forsvaret, og som ofte også kan bringes i spil i civile job. Tilsvarende arbejder InterForce for, at man internt i forsvaret har kendskab til Reservestyrkens civile kompetencer.

InterForce arbejder derfor for, at den private og offentlige sektor er positiv over for at bevilge medarbejdere fra Reservestyrken perioder af frihed til militær tjeneste. Først og fremmest er InterForce et spørgsmål om holdning, men InterForce står også for invitationer til spændende arrangementer og gode netværksmuligheder for dig og dine medarbejdere rundt om i landet.

Godt 1800 virksomheder støtter i dag InterForce, der blev etableret i 1999 og har en komité bredt sammensat af topchefer fra en række private og offentlige virksomheder, institutioner og organisationer. Komiteens formandsskab består af fhv. minister Søren Gade (formand) og general Bjørn Bisserup (forsvarschef). InterForce har seks regionale sekretariater fordelt rundt i Danmark samt et centralt hovedkvarter benævnt InterForce Sekretariatet, som ligger i Kastellet. Generalmajor (pens.) Finn Winkler er chef for InterForce Sekretariatet, der er en del af Center for Reservestyrken. 

Hent brochuren om InterForce og læs mere her