Her kan du læse formålsparagrafen, som opdateret af InterForcekomiteen i 2017.

InterForce er et samarbejde mellem forsvaret og den private og offentlige sektor om forsvarets brug af reserven og Hjemmeværnets frivillige, samlet benævnt Reservestyrken, således at samfundets samlede ressourcer udnyttes bedst muligt. InterForce formål er at forbedre forholdene for de medarbejdere, der har både en militær og civil forpligtelse.

InterForce arbejder for at udvikle forståelse og relationer mellem forsvaret og den private og offentlige sektor og derved fremme samarbejdet mellem disse.

InterForce arbejder for at udbrede kendskabet til de kompetencer, som Reservestyrkens medarbejdere har fra forsvaret.

Tilsvarende arbejder InterForce for, at man internt i forsvaret har kendskab til Reservestyrkens civile kompetencer.

InterForce arbejder for, at den private og offentlige sektor er positiv over for at bevilge medarbejdere fra Reservestyrken perioder af frihed til militær tjeneste.

Bygge bro og styrke alliancen mellem forsvaret og den private og offentlige sektor via relationsbyggende arrangementer og anden kommunikation.