Her kan du læse om InterForces formål, som opdateret af InterForcekomiteen i september 2021.

InterForce arbejder for en stærk sammenhængskraft mellem erhvervslivet og Forsvaret.

Vi styrker relationen mellem erhvervslivet og Forsvaret via fælles fokus på ansatte, som har ansvar både i erhvervslivet og hos Forsvaret. Det sker ved at give de personer optimale betingelser, så de kan bidrage med kompetencer begge steder. Det kræver fælles forståelse og fleksible vilkår, så vi står stærkere – både i fredstid, i kriser og under konflikt.

InterForce er et samarbejde mellem Danmarks og Grønlands virksomheder og Forsvaret om Forsvarets brug af reserven og Hjemmeværnets frivillige – Reservestyrken – med henblik på at øge fleksibiliteten angående perioder af frihed for de medarbejdere, der både har en militær og civil forpligtelse i Kongeriget.
Stærkt samarbejde mellem erhvervslivet og Forsvaret skal øge synliggørelse af Reservestyrkens kompetencer på arbejdsmarkedet og fleksibiliteten for de medarbejdere, der både har en civil og en militær forpligtelse i Kongeriget. Tilsvarende arbejder InterForce for, at vi internt i Forsvaret har kendskab til Reservestyrkens civile kompetencer.
InterForce bygger bro og styrker alliancen mellem Forsvaret og den private og offentlige sektor via relationsbyggende arrangementer, ambassadørvirke og anden kommunikation.