Formanden for InterForces landskomité, fhv. minister Søren Gade

Som formand for InterForce er jeg glad for at føre InterForce videre gennem en periode, hvor organisationens opgave som tovholder mellem Forsvaret og erhvervslivet er vigtigere end nogensinde før. Det er ingen hemmelighed, at Forsvaret og Forsvarets ansatte ligger mit hjerte nær. Forsvaret er ankeret i dansk sikkerhedspolitik, der både skal hævde dansk suverænitet, sikre at Danmark er et troværdigt NATO-medlem og skal kunne indsættes i internationale operationer rundt om i verden. Det har Forsvaret gjort på fornemmeste vis igennem en lang årrække. Det skal vi værdsætte og sætte pris på. Forsvarets ansatte fortjener den største ros og respekt for det arbejde, de dagligt udfører – hvad enten det er på dansk grund eller som led i en international operation. Vi lever i en turbulent tid. Krige i Mellemøsten, Ruslands raslen med sablen i øst og terroraktioner på europæisk jord gør verden mere usikker og utryg – også herhjemme. Vi har en forpligtelse til at passe på Danmark, så vi fortsat kan leve trygt og godt. Forsvaret har brug for øgede ressourcer for at styrke vores sikkerhed i en usikker verden. I hele dette krydsfelt af udfordringer, er jeg glad for, at der eksisterer organisationer som InterForce. InterForce er uundværligt som bindeled mellem Forsvaret og civile private og offentlige virksomheder – og har en helt afgørende hånd, når det kommer til at forbedre forholdene.


Søren Gade
Fhv. minister
Formand for Interforce-komiteen

Forsvarschef, general Flemming Lentfer

General Flemming Lentfer blev ved sin tiltrædelse som forsvarschef den 1. december 2020 samtidig medlem af InterForce-Komiteen, hvor han er i formandsskabet sammen med Søren Gade.
General Lentfer indtroduceres til InterForce-Komiteens opgaver i løbet af december.


Flemming Lentfe
Chief of Defence


(F) = også medlem af InterForces centrale forretningsudvalg

Kommunaldirektør Frank E. Andersen, Slagelse Kommune
Oberst Flemming K.V. Agerskov, chef for Landsdelsregion Vest (F)
Oberst Uffe Holstener-Jørgensen, chef for Fighter Wing Skrydstrup (F)
Afdelingschef Pernille Reuter Eriksen, Forsvarsministeriet
Tidl. bankdirektør, konsul Peter Vinther Christensen, Salling Bank A/S (F)
Adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, Dansk Industri
Adm. direktør, Kim Fausing, Danfoss A/S
Oberstløjtnant Nicolai Abildgaard, chef for Det Bornholmske Hjemmeværn (F)
Formand Jesper K. Hansen, Centralforeningen for Stampersonel
Adm. direktør Christian Herskind, Refshaleøens Ejendomsselskab A/S
Formand Jesper Trommer Volf, Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark
Tiltrædende politirådgiver ved den danske FN-mission i New York, Jens Henrik Højbjerg, FN
Forbundsformand Claus Jensen, Dansk Metal
Adm. direktør Jan Werner Jensen, Hydrema A/S (F)
Direktør Kenn Kjellberg, Victor Vask A/S (F)
Den Kommitterede for Hjemmeværnet Søren Espersen, Hjemmeværnskommandoen
Generalløjtnant M.A.L.T. Nielsen, Danmarks Repræsentant i NATO, DAMIREP
Adm. direktør Martin Bøge Mikkelsen, MBMikkelsen Holding ApS (F)
Oberst Jess Møller Nielsen, chef for Trænregimentet (F)
Tidl. Adm. direktør Peder Holk Nielsen, Novozymes A/S
Direktør Signe Friberg Nielsen, Medarbejder- og kompetencestyrelse
Oberst Jens-Ole Rossen Jørgensen, chef for Gardehusarregimentet (F)
Direktør Laila Reenberg, Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Oberst Peer Sander Rouff, chef for Landsdelsregion Øst (F)
Tidl. Vicedirektør Helle Birkman Smith, Kommunernes Landsforening
Medlem af Slagelse byråd (S), tidl. borgmester Lis Tribler, Slagelse Kommune (F)
Formand Niels Henrik Tønning, Hovedorganisationen af Officerer i Danmark
Adm. direktør Kristian Wendelboe, Kommunernes Landsforening
Fg. forbundsformand Kurt Brantner, Hærens Konstabel- og Korporalforening
Generalmajor Jens Garly, chef for hjemmeværnet, Hjemmeværnskommandoen
Direktør Jens Østergaard, Spar Nord A/S (F)
Frivillig i Flyverhjemmeværnet Geert Hansen, Hjemmeværnets Landsråd
Frivillig i Marinehjemmeværnet Per Tommerup, Hjemmeværnets Landsråd
Frivillig i Hærhjemmeværnet Claus Lemming, Hjemmeværnets Landsråd

InterForces centrale forretningsudvalg, i daglig tale FU, består af formandsskaberne fra de seks regioner (dvs. regional formand og militær koordinator), chefen for InterForce-Sekretariatet Finn Winkler samt formand Søren Gade.

InterForceregionerne og tilsvarende organiserede InterForce Grønland ledes af regionale forretningsudvalg. Se disse under hver region.

Den daglige ledelse og administration af InterForce varetages
af InterForce-Sekretariatet (IFS) under ledelse af pensioneret generalmajor
Finn Winkler. Sekretariatet holder til i Kastellet.

InterForce-Sekretariatet består af:


Finn Winkler
Chef


Christian Meinertz
Orlogskaptajn, sagsbehandler Employer Support


Kim Callaghan Olsen
Afdelingsleder, seniorkoordinator i IFS og Center for Reservestyrken

Kontakt

InterForce-Sekretariatet
Generalstok (nordre indgang)
Kastellet 82
2100 København Ø

Tlf. 41 32 31 04 (Kim Callaghan Olsen)
Telefontid mandag-fredag kl. 09.00-15.00.

InterForce-Sekretariatet er organisatorisk forankret i Forsvarskommandoen i København, nærmere bestemt det såkaldte Center for Reservestyrken (CFR). CFR, og dermed InterForce-Sekretariatet, holder således til i Kastellet 82, Generalstok. Læs mere om CFR’s opgaver på siden www.reservestyrken.dk