Her kan du læse de nyheder, der løbende publiceret på interforce.dk. Bemærk at du kan finde digitale versioner af magasinet InterForce News her (link). Nyheder, der ikke direkte relaterer til InterForce Grønland, oversættes ikke til grønlandsk.

InterForce offentliggør også mindre nyhedsartikler og linker til relevante emner på vores Facebook side, som du kan følge her (link).