Her kan du læse de nyheder, der løbende publiceret på interforce.dk. Bemærk at du kan finde digitale versioner af magasinet InterForce News her (link). Nyheder, der ikke direkte relaterer til InterForce Grønland, oversættes ikke til grønlandsk.

InterForce offentliggør også mindre nyhedsartikler og linker til relevante emner på vores Facebook side, som du kan følge her (link).

InterForce har ikke hidtil udsendt digitale nyhedsbreve, men dette ændrer vi på i løbet af 2020. Når nyhedsbrevet lanceres, kan du tilmelde dig her på hjemmesiden.