Direktør i APM Terminals A/S Per Bøch Andersen:
“InterForce giver værdi på flere fronter. Det er en øjenåbner for mine ansatte, som ser, at der også er et forsvar. Gennem InterForce viser virksomheden, at vi har nogle forpligtelser, og indirekte tror jeg faktisk også, at det er med til give forsvaret noget opbakning. Det giver værdi til samfundet, til virksomhederne, til forsvaret. Og det åbner nogle døre og afmystificerer måske også nogle ting om forsvaret, så det måske bliver lidt mere naturligt at forstå, at nogle er en del af forsvaret og den civile arbejdsplads på samme tid.”

Direktør Jens Christian Lorenzen, tidl. formand for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse:
“Ansvaret [for nationens sikkerhed] er først og fremmest politikernes, men ansvaret påhviler også erhvervslivet. (…) Der (er) mange måder at bidrage på. Virksomhederne i InterForce bakker op om Forsvaret ved at støtte de medarbejdere, som ved siden af deres civile karriere har en kontrakt med Forsvaret, og som med kort varsel kan sendes ud – uden at miste deres job.”

Grundlægger og CEO ved NetCompany André Rogaczewski:
“Jeg synes begge verdener [forsvaret og erhvervslivet] har noget at give af. At have medarbejdere, der har et ansvar i uniform, kræver fleksibilitet, men det er noget, alle kolleger kan bakke op om. Det giver en passion i hele firmaet, at man i fællesskab er med til at bakke op om Forsvaret og vores land.”

Tidligere CEO for Hedeselskabet Lars Johansson:
“De medarbejdere, der har også har valgt at have en tilknytning til Forsvaret, har valgt at sætte et tema, et emne, en sag højere end sig selv. De har også en disciplin, som jeg synes er enormt væsentlig. Når vi nævner InterForce i årsrapporten, er det, fordi vi er stolte af medlemsskabet.”