- By May-Britt Nissen
Date: 24/11/2021 - 24/11/2021

Sikkerhedspolitisk Temaaften 2021

”Hvilke er de største sikkerhedspolitiske udfordringer og muligheder for Danmark frem mod næste forsvarsforlig?” InterForce Region Hovedstaden indbyder i samarbejde med Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet til en temaaften, som tager afsæt i Danmarks sikkerhedsmæssige og strategiske situation. Den verdensorden, som har været gældende i de seneste årtier, er under pres og en forskydning i magtforholdet mellem stormagterne USA, Kina og Rusland udfordrer de vestlige alliancer, demokratier og værdier.

Onsdag den 24. november 2021 kl. 17.00 – kl. 20.30  på Frederiksberg Slot

Oplæg til paneldebat:
Krisen i den liberale verdensorden og hvad det betyder for Danmark? v. Adjunkt Elias Götz
I krig med Vesten: Russisk strategisk kultur og trusselsopfattelse v. Lektor Jørgen Staun
Arktis – Hvorledes ændres kongerigets strategiske handlerum sig under stigende
stormagtsrivalisering? v. major Henrik Gram Petersen
Truslen fra det globale syd: Hvorfor udvikler Sahelregionen sig så negativt i disse år?
Mali og specialstyrkernes opgave, herunder diskutere potentialet for den
fælleseuropæiske SOF-mission Takuba v. Adjunkyt Troels Henningsen
Piratbekæmpelse i Guineabugten, v. Chefkonsulent David Vestenskov
Statens rolle i samfundets cybermodstandsdygtighed, herunder Forsvarets lille og
erhvervslivets store andel v. major Mikkel Storm Jensen

Tilmelding til: hovedstaden@interforce.dk

Da er der et begrænset antal pladser, foregår tilmelding efter først-til-mølle-princippet