- By Simon Staffeldt Schou

Chefen for Hjemmeværnet besøgte Bornholm ifm. Uniform på jobbet-dagen

D. 27. september 2023 blev der afholdt den første Uniform på jobbet-dag i Danmark.

På dagen besøgte Forsvarets, Hjemmeværnets og beredskaber en række virksomheder landet over for at takke for deres støtte. Og ikke mindst for at sige tak til de mange ildsjæle, der enten er reservister eller frivillige i Forsvaret, Hjemmeværnet eller Beredskabsstyrelsen ved siden af deres job eller studie.

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly, var i dagens anledning taget til Bornholm. Her besøgte han fire forskellige virksomheder, inden han rundede af med et besøg hos DR i Rønne.

Bornholms Regionskommune

Dagen startede med et besøg ved Bornholms største virksomhed, Bornholms Regionskommune. Her tog centerchef Claus Munk imod sammen med borgmester Jacob Trøst. Derudover deltog tre frivillige, der på dagen var trukket i uniform.

Bornholms Regionskommune Uniform på jobbet-dag
Det første stop på dagen var hos Bornholms Regionskommune, Bornholms største virksomhed.

Generalen takkede Regionskommunen for opbakningen ved blandt andet at overrække et skjold til borgmesteren. Der var derudover en god snak hen over bordet om, hvordan Regionskommunen fremadrettet kan tydeliggøre sin støtte til InterForce yderligere.

Bornholms Regionskommune Uniform på jobbet-dag
Hos Bornholms Regionskommune overrakte general Jens Garly et InterForce-skjold til borgmester Jacob Trøst for kommunes støtte til dansk forsvar og beredskab.

Formula Micro Bornholm A/S

Næste besøg var hos Formula Micro Bornholm A/S. Virksomheden beskæftiger 13 ansatte og har en positiv tilgang til Forsvaret og det lokale beredskab.

Formula Micro Bornholm Uniform på jobbet-dag
Chefen for Hjemmeværnet sammen med direktør for Formula Micro Bornholm A/S Michael Dam.

Virksomheden har p.t. to medarbejdere, der er tilknyttet Hjemmeværnet. De har fået indføjet i deres kontrakt, at i det omfang, der er foreneligt med virksomheden, accepteres det, at der bruges tid på at løse opgaver for Hjemmeværnet og beredskabet. Også her takkede generalen direktør Michael Dam for opbakningen.

Dagli’ Brugsen i Gudhjem

Dagens tredje besøg var i Gudhjem. Her hilste general Jens Garly på formanden for Dagli´ Brugsen og uddeler Christian B. Jentzsch, der i dagens anledning havde sin uniform på. Det lokale TV2 Bornholm dukkede op og fik en snak med generalen samt uddeleren, som blev bragt i aftenudsendelsen.

Uniform på jobbet-dag Bornholm
Hos Dagli’ Brugsen i Gudhjem mødte general Jens Garly formand og uddeler Christian B. Jentzsch.

Christan kunne blandt andet fortælle om de mange positive tilkendegivelser, han havde modtaget i løbet af dagen. Også her takkede generalen for opbakningen, og at man gav medarbejderne fri til uddannelse og indsættelser.

Dagli' Brugsen Gudhjem TV2 Uniform på jobbet-dag
TV2 Bornholm var også på pletten, da chefen for Hjemmeværnet besøgte Dagli’ Brugsen i Gudhjem.

Bornholms Boligselskab

Sidste virksomhedsbesøg var hos Bornholms Boligselskab. Direktør Majbritt Tønnesen tog imod sammen med frivillig Jens Ole Andersen, der var trukket i uniform.

Bornholms Boligselskab Uniform på jobbet-dag
Hos Bornholms Boligselskab tog direktør Majbritt Tønnesen imod sammen med frivillig Jens Ole Andersen.

Direktøren fortalte, at det er naturligt at bakke op om Reservestyrken. Og at de jo også får meget retur, når de er fleksible over for medarbejderen. Direktør Majbritt Tønnesen modtog naturligvis også en stor tak fra generalen.

Danmarks Radio

Ved ankomst til Rønne rundede general Jens Garly DR. For de ønskede både lokalt og landsdækkende at bringe et indslag med ham.

Michael Stuhr modtager Commanders Coin ifm. Uniform på jobbet-dag
Regionsambassadør for InterForce på Bornholm Michael Stuhr modtog Chefen for Hjemmeværnets Mønt som afslutning på Uniform på jobbet-dagen på Bornholm.

Som afslutning på en god dag overrakte Jens Garly Chefen for Hjemmeværnets Mønt, Commanders Coin, til InterForce-regionsambassadør Michael Stuhr for hans indsats i Politihjemmeværnet på Bornholm.