- By Simon Staffeldt Schou

Kampvogne på kajen

Host Nation Support

Mandag d. 11. september 2023 afholdte vi igen et Host Nation Support-arrangement på Aarhus Havn.

Det var en fantastisk dag, hvor InterForce Midtjylland fik vist de mange deltagere, hvad Forsvaret kan. Og i særdeleshed hvad Hjemmeværnet og de mange frivillige yder af støtte til Danmark.

Christina Skou Pojezny, der er chef for Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland, holdt et indlæg med sjæl og gejst om Host Nation Support-opgaverne. Det blev efterfulgt af et godt indlæg fra Per Asmussen, som er kompagnichef i Hjemmeværnet.

Host nation support
Christina Skou Pojeznyc, der er chef for Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland, fortalte de mange fremmødte om de vigtige HNS-operationer i de danske havne.

Der var repræsentanter fra i alt 50 virksomheder, som deltog i arrangementet. De var ikke i tvivl om, at det har stor betydning, at de støtter op om deres medarbejdere, som i deres fritid løser opgaver for Forsvaret og Hjemmeværnet.

Host nation support og MMO

Efter lidt forplejning var der afgang til det midlertidige militære område (MMO) på havnen. I MMO’en var der rundvisning, som Hr. Møller stod for – en ildsjæl fra Hjemmeværnet, som kunne fortælle historier om de fleste køretøjer.

Host nation support
Deltagerne fik muligheden for at komme ud på kajen at se nærmere på alle de indskibede kampvogne.

Gæsterne var meget begejstrede for arrangementet, og vi fik allerede på dagen rigtig mange meget positive tilbagemeldinger.