- By Simon Staffeldt Schou

Amerikansk helikopterbrigade i Esbjerg

De fleste har nok lagt mærke til, at Danmark spiller en stigende rolle i forhold til at være værtsnation for indskibning af NATO-militærudstyr og -køretøjer.

Sådan en værtsnationsoperation fandt sted for få uger siden i Esbjerg. Her havde InterForce Region Syddanmark den store glæde at kunne invitere alle InterForce-medlemsvirksomheder og medarbejdere i Syddanmark til et besøg bag hegnet.

Amerikansk helikopterbrigade i Esbjerg
Blandt det amerikanske materiel var de store Chinook-helikoptere, der kan levere troppetransport for op til 44 soldater ad gangen.

Månedlang operation

Operationen var en månedlang indskibning af en amerikansk helikopterbrigade og udskibningen af en anden. Denne type operation involverede både Esbjerg Havn og Esbjerg Lufthavn og var på stedet ledet af Hjemmeværnet.

Amerikansk helikopterbrigade i Esbjerg
De inviterede fik bl.a. mulighed for at kravle ind i cockpittet på en amerikansk Apache-helikopter.

Forsvaret havde på vegne af Politiet fået oprettet det, der kaldes midlertidige militære områder. Områderne kan ansvarsmæssigt sammenlignes med midlertidige kaserner. De bliver som nævnt oprettet på vegne af Politiet, der tildeler retten og pligten til bevogtningen til Hjemmeværnet.

Amerikansk helikopterbrigade i Esbjerg

I denne store operation var områderne i lufthavnen, på havneområdet og i selve havnebassinet bevogtet af enheder fra Flyverhjemmeværnet, Marinehjemmeværnet og Hærhjemmeværnet. Det var det hidtil største samarbejde i mange år mellem de tre værn i Hjemmeværnet.

Amerikansk helikopterbrigade i Esbjerg

Tak for opbakningen

Sådan en stor, månedlang og vigtig NATO-støtteopgave kræver rigtig mange hjemmeværnsfolk. De skal alle have fri fra deres daglige arbejde i deres civile virksomheder for at kunne gøre tjeneste. Uden de hjemmeværnsfrivilliges beredvillighed og virksomhedernes støtte ville det være svært for Danmark at leve op til vores forpligtigelser i NATO.

Det var derfor en stor glæde at kunne give arbejdsgiverne, der er medlem af InterForce, oplevelsen med at komme ind bag hegnet. Her kunne de både se, hvilken vigtig rolle de hjemmeværnsfrivillige spiller for vores NATO-samarbejde, og få lejlighed til at komme helt tæt på en amerikansk helikopterbrigade.

Amerikansk helikopterbrigade i Esbjerg
Der var mødt mange InterForce-virksomheder op for at møde de amerikanske helikopterbrigader og få et unikt kig ind bag hegnet.

Det var på alle måder en usædvanlig skøn forsommeraften i Esbjerg. Et stort tak til alle de virksomheder, der landet over støtter op om InterForce og dermed støtter op om dansk forsvar og beredskab.

Vores fælles sikkerhed og fred vedrører os alle.