Når I bliver medlemmer af InterForce, viser I, at I støtter op om Danmarks sikkerhed. For I viser, at I støtter jeres ansatte, der er medlem af Reservestyrken.

Det vil sige ansatte, der ved siden af deres job hos jer også tilhører Reserven eller er frivillige i Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen eller Kystredningstjenesten.

Som støttevirksomhed viser I, at I er åbne for, at disse ansatte kan stille op, når Danmark kalder på dem. Det kan være til uddannelse, søredning, løsning af nationale opgaver, bidrag til katastrofeberedskab og deltagelse i internationale missioner m.m.

Jeres støtte til InterForce pålægger jer ikke som arbejdsgiver juridiske eller økonomiske forpligtelser, ud over hvad der allerede følger af lovgivning.

Som virksomhed er I indforstået med, at jeres støtte til InterForce må publiceres, herunder på InterForces hjemmeside.

I er også indforståede med, at InterForce lejlighedsvis sender nyhedsbreve, invitationer til arrangementer og lignende information. I vil altid kunne framelde disse nyhedsbreve og invitationer.