Som virksomhed viser I ved medlemsskabet af InterForce støtte til og anerkendelse af samfundets behov for i perioder at kunne få frigjort Reservestyrken – det vil sige reservister uddannet i forsvaret såvel som Hjemmeværnets frivillige personel – fra deres civile beskæftigelse for at kunne være i uniform i rammen af forsvaret.

Det være sig for eksempel til uddannelse, søredning, løsning af generelle nationale opgaver, bidrag til katastrofeberedskab og deltagelse i internationale missioner m.m.; fra få dages tjeneste til flere måneder, afhængig af opgaven og med en forudgående dialog mellem medarbejder og civil arbejdsgiver.

Støtte til InterForce pålægger jer ikke som arbejdsgivere juridiske eller økonomiske forpligtelser, ud over hvad der allerede følger af lovgivning m.v.

Som virksomhed er I indforstået med, at jeres støtte til InterForce må publiceres, herunder på Interforces hjemmeside.

I er indforståede med, at InterForce lejlighedsvis sender nyhedsbreve, invitationer til arrangementer og lignende information. E-mailkontakt kan frameldes ifm. modtagelse af første nyhedsbrev.