Medlemskab af InterForce er gratis og ikke juridisk forpligtende for din virksomhed. I nogle lande er civile arbejdspladser ved lov forpligtet til at give reservister fri til militærtjeneste, men i tråd med den danske model arbejder InterForce for dialog og forståelse, ikke tvang.

    Sign up company (only companies with Danish branch)

    All fields with * to be filled out

    Kontaktperson

    Når du har udfyldt nedenstående formular, vil dit regionale InterForce-sekretariat snarest kontakte dig telefonisk med henblik på at byde personligt velkommen og få lidt yderligere information om din virksomhed.