InterForce Region Sjælland har til huse på Gardehusarkasernen i Slagelse.

Kontakt Region Sjælland:
InterForce Region Sjælland
Gardehusarkasernen
4200 Slagelse
Overassistent Karina Bønnelykke
Telefon: 7283 5008
Telefontid: Mandag-fredag 08.00-13.00
E-mail: sjaelland@interforce.dk  


Interforce Region Sjælland

I InterForce Region Sjælland arbejder vi for at forbedre vilkårene for Reservestyrken. Det vil sige de mennesker, der ved siden af deres civile job har en reservekontrakt med forsvaret, eller som er frivillige i Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen eller Kystredningstjenesten.

Når man melder sig ind i InterForce, viser man, at man er villig til at støtte op, når forsvaret og beredskabet har brug for at trække på medlemmerne af Reservestyrken. Der er dog ingen juridiske eller økonomiske forpligtigelser ved at være medlemsvirksomhed. Men ved at være medlem af InterForce, viser man, at man tager medansvar for Danmarks sikkerhed.

Hos InterForce Region Sjælland er der plads til alle virksomheder, både store og små, offentlige og private. Man behøver ikke at have medarbejdere ansat, der er en del af Reservestyrken.

InterForce Region Sjælland inviterer løbende til arrangementer, hvor man får en unik mulighed for at opleve, hvad forsvaret er for en størrelse, og hvordan forsvaret og det private erhvervsliv kan drage nytte af hinanden. Højaktuelle emner så som cyber og sikkerhed er nogle af de emner, vi bl.a. sætter fokus på med spændende oplæg fra udvalgte gæster. Har du jagttegn, er der også mulighed for at deltage i vores jagter i Jægerspris.

Ved deltagelse i vores arrangementer er der rig mulighed for at skabe stærke relationer. Ikke kun med forsvaret, men også med andre støttevirksomheder fra regionen.

Formandsskabet i InterForce Region Sjælland består af byrådsmedlem Lis Tribler (soc.dem.) og oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen.

Lis Tribler, medl. af Slagelse Byråd Tidligere borgmester

Oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen
Chef for Gardehusarregimentet

Forretningsudvalget i InterForce Region Sjælland:

Thomas Adelskov, Borgmester Odsherred Kommune

Anders Piper, Direktør Danfrugt Skælskør

Michael Kaas-Andersen, Direktør ZBC Slagelse

Gregers Hastrup, B2B Auctions A/S

Henrik Danielsen, direktør Common Sense Consult

Ole E. Hansen, Mejeridirektør Arla Mejericenter Slagelse

Frank E. Andersen, Kommunaldirektør Slagelse Kommune

Stig Hammerhøi, Kolonnechef Beredskabsstyrelsen Sjælland

John M. Nielsen, Kommandørkaptajn Flådestation Korsør 3. Eskadre

Jens Kristian Terp Petersen, Kommandørkaptajn Søværnets Center for Våben

Johnny Rahbek Thomsen, oberst, Garnisonskommandant Vordingborg Kaserne

Her kan du se portrætter af regionens ambassadører. Nærmere information om, hvad InterForces ambassadørkorps er, kan du læse her (link).

Ambassadør Major Thomas-Ludvigsen
Ambassadør major
Thomas-Ludvigsen

Ambassadør major Claus Hovej

Ambassadør, kaptajn Emil Nielsen
Ambassadør, kaptajn Emil Nielsen

Ambassadør major Claus Hovej

Ambassadør Flemming Østergaard

Ambassadør major Stig Schmidt KnudsenI sommeren 2020 lanceredes det store InterForce Årsmagasin i seks individuelle udgaver: 32 siders “fælles stof” og 8 sider unikke for hver region. Læs den sjællandske version her (link til pdf).

Nyheder fra Region Sjælland