InterForce Region Sjælland is located at the Guard Hussar Barracks in Slagelse.

Contact Region Sjælland:
InterForce Region Sjælland
Gardehusarkasernen
4200 Slagelse
Overassistent Karina Bønnelykke
Phone: 72 83 50 08
Telefontid: Mandag-fredag 08.00-13.00
E-mail: sjaelland@interforce.dk  


Interforce Region Sjælland

I InterForce Region Sjælland arbejder vi for at forbedre vilkårene for Reservestyrken. Det vil sige de mennesker, der ved siden af deres civile job har en reservekontrakt med forsvaret, eller som er frivillige i Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen eller Kystredningstjenesten.

When you join InterForce, you show that you are willing to support your employees when the defense and emergency services need to draw on the members of the Reserve Force. However, there are no legal or financial obligations by being a member company. But by being a member of InterForce, you show that you share are willing to share the responsibility for Denmark's security.

Hos InterForce Region Sjælland er der plads til alle virksomheder, både store og små, offentlige og private. Man behøver ikke at have medarbejdere ansat, der er en del af Reservestyrken.

InterForce Region Sjælland inviterer løbende til arrangementer, hvor man får en unik mulighed for at opleve, hvad forsvaret er for en størrelse, og hvordan forsvaret og det private erhvervsliv kan drage nytte af hinanden. Højaktuelle emner så som cyber og sikkerhed er nogle af de emner, vi bl.a. sætter fokus på med spændende oplæg fra udvalgte gæster. Har du jagttegn, er der også mulighed for at deltage i vores jagter i Jægerspris.

Ved deltagelse i vores arrangementer er der rig mulighed for at skabe stærke relationer. Ikke kun med forsvaret, men også med andre støttevirksomheder fra regionen.

Formandsskabet i InterForce Region Sjælland består af byrådsmedlem Lis Tribler (soc.dem.) og oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen.

Lis Tribler, medl. af Slagelse Byråd Tidligere borgmester

Oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen
Chef for Gardehusarregimentet

The regional working board of InterForce Region Sjælland consists of:

Thomas Adelskov, Borgmester Odsherred Kommune

Anders Piper, Direktør Danfrugt Skælskør

Michael Kaas-Andersen, Direktør ZBC Slagelse

Gregers Hastrup, B2B Auctions A/S

Henrik Danielsen, direktør Common Sense Consult

Ole E. Hansen, Mejeridirektør Arla Mejericenter Slagelse

Frank E. Andersen, Kommunaldirektør Slagelse Kommune

Stig Hammerhøi, Kolonnechef Beredskabsstyrelsen Sjælland

John M. Nielsen, Kommandørkaptajn Flådestation Korsør 3. Eskadre

Jens Kristian Terp Petersen, Kommandørkaptajn Søværnets Center for Våben

Johnny Rahbek Thomsen, oberst, Garnisonskommandant Vordingborg Kaserne

On this page you can see portraits of the InterForce ambassadors in the region. You can read more about the InterForce corps of ambassadors here (link).

Ambassadør Major Thomas-Ludvigsen
Ambassadør major
Thomas-Ludvigsen

Ambassadør major Claus Hovej

Ambassadør, kaptajn Emil Nielsen
Ambassadør, kaptajn Emil Nielsen

Ambassadør major Claus Hovej

Ambassadør Flemming Østergaard

Ambassadør major Stig Schmidt KnudsenIn the summer of 2020 we launched InterForce Magazine in six individual editions. 32 pages of commons stories and 8 unique pages for each region. Read den sjællandske version her (link til pdf).

News from Region Sjælland (IN DK)