- By Simon Staffeldt Schou

Region Hovedstaden støtter op om InterForce

Region Hovedstaden, der har ca. 45.000 ansatte, har valgt aktivt at støtte op om dansk forsvar og beredskab.

I en artikel til alle regionens ansatte skriver regionsdirektør Jens Gordon Clausen:

“I en usikker verden er det vigtigt, at Danmark har et godt beredskab. […] Det er vigtigt, at vi som sundhedsvæsen bakker op om landets sikkerhed – og desværre må vi jo konstatere, at det ikke er blevet mindre vigtigt i de seneneste år med krig i Ukraine og den generelle sikkerhedssituation rundt om i verden.”

Region Hovedstaden InterForce
Regionsdirektør Jens Gordon Clausen, regionsrådsformand Lars Gaardhøj og InterForce-ambassadør Michael Wallin.

Medlem af InterForce

Som en forankring af sin støtte til dansk forsvar og beredskab her Region Hovedstaden derfor valgt at blive medlem af InterForce.

InterForce er tilknyttet Forsvaret og arbejder for at sikre opbakning til dansk forsvar og beredskab blandt private virksomheder og offentlige institutioner.

Om medlemskabet af InterForce skriver Jens Gordon Clausen:

“Jeg er glad for, at Region Hovedstaden nu er blevet medlem af InterForce, og at vi dermed styrker samarbejdet mellem Forsvaret og sundhedsvæsenet. Vores medarbejdere kan blandt andet bidrage med sundhedsfaglige kompetencer, der er livsvigtige i krisesituationer, og de medarbejdere vil vi selvfølgelig bakke op om som arbejdsplads.”

Tjeneste i en usikker verden

At Region Hovedstaden er blevet medlem af InterForce er først og fremmest udtryk for regionens anerkendelse af og støtte til de medarbejdere, der ved siden af deres civile job i regionen gør en indsats i uniform for Danmarks forsvar og beredskab.

Region Hovedstaden InterForce
Region Hovedstaden vil nu gøre det lettere for sine medarbejdere i uniform at gøre tjeneste.

Men samarbejdet vil også helt konkret medføre, at regionen vil gøre det nemmere for sine medarbejdere i uniform at få fri til at gøre tjeneste, hvis man er reservist i Forsvaret eller frivillig i Hjemmeværnet eller beredskabet.

InterForce-skjold til regionen

Som en stor tak og anerkendelse for Region Hovedstadens opbakning til dansk forsvar og beredskab overrakte InterForce-ambassadør Michael Wallin med stor glæde InterForce-skjoldet til regionsrådsformand Lars Gaardhøj og regionsdirektør Jens Gordon Clausen.

Region Hovedstaden InterForce
InterForce-ambassadør Michael Wallin (tv) overrækker InterForce-skjoldet til regionsdirektør Jens Gorden Clausen (midt) og regionsformand Lars Gaardhøj (th).

I forbindelse med overrækkelsen udtalte Jens Gordon Clausen:

”Jeg er sikker på, at vi som organisation får en masse godt ud af at have medarbejdere med tilknytning til Forsvaret. Medarbejderne har nemlig en masse at bidrage med, når det handler om ledelse og planlægning – og ikke mindst at kunne holde hovedet koldt i pressede situationer.” 

InterForce byder Region Hovedstaden hjerteligt velkommen blandt de over 2.500 danske virksomheder og offentlige organisationer, der nu er medlem af InterForce. Tilsammen repræsenterer disse medlemmer over 1 mio. danske arbejdspladser.

Vi er sammen om Danmark sikkerhed.

___

Læs også om de fem store danske virksomheder, der har skrevet under på, at de fremadrettet vil give deres ansatte fem dage fri med løn om året til at gøre tjeneste i uniform