- By Simon Staffeldt Schou

Støtte-virksomheder hos InterForce

D. 30. oktober underskrev fem af Danmarks største virksomheder – Danfoss, Danske Bank, DSB, Netcompany og Salling Group – en historisk aftale med dansk forsvar og beredskab.

Med aftalen skrev de under på, at de vil give deres medarbejdere, der er reservister eller frivillige i Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og Kystredningstjenesten, fri med løn i fem dage om året til at gøre tjeneste i uniform.

Støttevirksomheder hos InterForce
D. 30. oktober underskrev direktørerne fra fem af Danmarks største virksomheder den historiske aftale med Forsvaret og beredskabet.

Implementeringsperiode

Aftalen igangsatte en implementerings- og pilotperiode, der løber frem til og med januar 2024. I den periode vil de fem virksomheder sammen med InterForce afklare, hvordan man praktisk giver sine medarbejdere fri til at gøre tjeneste.

Afhængigt af den enkelte virksomheds personalesystem kan det f.eks. være ved at have en standardiseret skabelon til dokumentering af tjeneste, som den enkelte reservist eller frivillige kan få underskrevet af sit tjenestested og give til sin arbejdsgiver.

Det er nyt, at fem så store virksomheder med så mange medarbejdere indgår sådan en omfattende aftale med dansk forsvar og beredskab.

Medieinteressen for underskrivningen af aftalen var stor, og forsvarskorrespondent Mads Korsager kaldte aftalen for “stor og bemærkelsesværdig.”

Derfor kræver det, at man har en indledende implementeringsperiode, inden aftalen er endegyldigt indarbejdet i virksomhedernes HR-politikker.

På samme måde skal Forsvaret i samme periode sikre sig, at alle administrative og forvaltningsmæssige forhold er på plads, og at der er sikret de korrekte vejledninger til reservisterne og de frivillige.

Stor støtte til dansk forsvar og beredskab

De erfaringer, de fem virksomheder gør sig i de kommende måneder i samarbejde med InterForce, vil danne grundlag for, at en lang række andre danske virksomheder kan indgå en lignende aftale med dansk forsvar og beredskab.

For nuværende er 2.600 danske virksomheder medlemsvirksomheder hos InterForce. Og der kommer hele tiden flere til.

Det er både store, mellemstore og mindre danske virksomheder.

Samlet har disse virksomheder over 1 million medarbejdere, fordelt over hele landet.

Medlemsvirksomhederne har skrevet under på, at de støtter op om dansk forsvar og beredskab. Det er en hensigtserklæring, som er juridisk og økonomisk uforpligtende.

Efter implementeringsperioden vil det blive muligt for en række andre virksomheder at blive støttevirksomheder. Her er det direktøren for Danfoss, Kim Fausing, der udtaler sig til pressen om aftalen.

Der er dog allerede en lang række virksomheder i Danmark, som giver fri med og uden løn til reservisterne og de frivillige. Det sker som en del af deres personalepolitik, og det vi er meget glade for. Med den nye medlemstype vil InterForce skabe grundlaget for medlemskab, hvor det at give fri med løn til tjeneste er struktureret og synligt for reservisterne og de frivillige.  

Flere støttevirksomheder

Efter implementeringsperioden med de fem store virksomheder vil det også blive muligt for de mange medlemsvirksomheder at ændre deres medlemskab, så de i stedet bliver støttevirksomheder. Og ligesom Danfoss, Danske Bank, DSB, Netcompany og Salling Group at skrive under på, at man vil give sine medarbejdere fri i fem dage om året med løn til at gøre tjeneste i uniform.

Det er der mange virksomheder, der gerne vil.

Til stor gavn for dansk forsvar og beredskab i en tid, hvor vi i Danmark står over for store sikkerheds- og beredskabsmæssige udfordringer.

Det er hensigten, at alle virksomheder, der ønsker det, og som opfylder kravene, kan blive støttevirksomheder fra efteråret 2024 og frem.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at skrive til interforce@interforce.dk.

Så vil vi besvare din mail så hurtigt som muligt.

Vi vil også løbende slå nyheder op på InterForces hjemmeside og på vores sociale medieprofiler.