- By Simon Staffeldt Schou

Odense Kommune, Trolle Advokatfirma, ETRECO og Arkil støttede også op om Uniform på jobbet-dagen

På Uniform på jobbet-dagen besøgte chefer for dansk forsvar og beredskab virksomheder og studiesteder over hele landet.

Det gjorde de for at takke virksomhederne og studiestederne for deres støtte. Men også for at hilse på de mange frivillige og reservister, der ved siden af deres studie eller arbejde trækker i uniform, når Danmark har brug for dem.

Odense Kommune

Odense Kommune Uniform på jobbet-dag
Flyvevåbnets stabschef, oberst Henrik Hegner Nielsen, på besøg hos Odense Kommune.

I Region Syddanmark besøgte Flyvevåbnets stabschef, oberst Henrik Hegner Nielsen, Odense Kommune for at takke kommunen for opbakningen. Og ikke mindst for at hilse på et par af kommunens medarbejdere, som selv er en del af Reserven og med stolthed var trukket i uniform.

Stabschefen hilste også på Morten, som er frivillig i Hjemmeværnet og til dagligt er en del af teknisk service i kommunens afdeling for Fritid og Folkeoplysning. I dagens anledning blev turen på ismaskinen i uniform.

Odense Kommune Uniform på jobbet-dag
Morten arbejder til daglig i Odense Kommunes Afdeling for Fritid og Folkeoplysning. Derudover er han frivillig i Hjemmeværnet.

Trolle Advokatfirma

Også hos Trolle Advokatfirma i Fredericia var kontoret præget af grønne uniformer. Her besøgte chefen for Hærkommandoen, generalmajor Gunnar Arpe Nielsen, nogle af de soldater, der indgår i Reserven.

”Reservister og frivillige er vigtige i forhold til, at vi kan løse opgaver til gavn for samfundet. Det gælder uanset, om man er i Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabet eller Kystbevogtningen. Alle gør en kæmpe indsats til gavn for samfundet ved siden af deres civile gøremål. Jeg er derfor også rigtig glad for, at vi med Uniform på jobbet-dagen kan synliggøre og anerkende den indsats,” udtalte Gunner Arpe Nielsen.

Trolle Advokatfirma Uniform på jobbet-dag
Chefen for Hærkommandoen, generalmajor Gunnar Arpe Nielsen, takkede de frivillige reservisterne for deres store indsats.

Gunner Arpe Nielsen mener, at de kompetencer, som reservister og frivillige har fra det civile, er med til at gøre Hærens opgaveløsning mere effektiv og give robusthed. Samtidig giver Hæren også kompetencer og viden til reservisterne, som kan være til god gavn for virksomhederne, når medarbejderne vender tilbage.

”Krigen i Ukraine har øget behovet for en stærkere robusthed i samfundet generelt. Der er derfor behov for, at vi bliver ved med at udforske mulighederne for udveksling af kompetencer og arbejdskraft med det civile erhvervsliv. Jeg tror, det kan være til det fælles bedste, og jeg ser store muligheder for, at vi kan lykkes med dette,” tilføjede Gunner Arpe Nielsen.

ETRECO A/S

Efter besøget hos Trolle Advokaterne besøgte chefen for Hærkommandoen virksomheden ETRECO A/S i Taulov lidt uden for Fredericia.

ETRECO A/S ideudvikler og leverandør af effektive, miljøvenlige og driftsoptimerede procesudsugningsløsninger i Skandinavien. ETRECO A/S leverer bl.a. procesudsugningsløsninger til LM Windpower A/S.

ETRECO Uniform på jobbet-dag
Generalmajor Gunnar Arpe Nielsen på besøg hos firmaet ETRECO A/S ved Fredericia.

Generalmajor Gunnar Arpe Nielsen blev budt velkommen af virksomhedens ledelse ved direktør Morten Mads Lynggaard og servicechef Lars Olesen.

Efter en rundvisning på virksomhedens domicil, hvor generalen fik lejlighed til at hilse på virksomhedens medarbejdere, fortalte Morten Lynggaard om de mange positive erfaringer, virksomheden har gjort sig med ansættelse af medarbejdere med såvel baggrund som fortsat tilknytning til Forsvaret og beredskabet.

ETRECO Uniform på jobbet-dag
ETRECO A/S modtog InterForce-skjoldet af hærchef Gunnar Arpe Nielsen for deres støtte til dansk forsvar og beredskab.

Afslutningsvis overrakte generalmajor Gunnar Arpe Nielsen direktør Morten Lynggaard InterForce-skjoldet som tak for virksomhedens støtte til Reservestyrken.

Arkil

I Vojens besøgte chefen for Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse, brigadechef Allan Kirk Jensen, Arkil for at takke virksomheden for deres store opbakning til Uniform på jobbet-dagen.

Arkil Uniform på jobbet-dag
Allan Bay, Afdelingschef i Arkil Asfalt og løjtnant i Marinehjemmeværnet, Kim Millek, frivillig brandmand og formand hos Arkil Anlæg Sønderborg, Jesper Meyer, deltidsbrandmand og IT-chef og brigadechef Allan Kirk Jensen, Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse.

“En stor tak til Arkil for at bakke op om denne dag,” sagde brigadechefen. ”Tak for at give plads til jeres medarbejdere, så de kan deltage på denne måde. Og en endnu større tak til jer i uniformen for jeres tjeneste, for de opgaver, I har udført, og for dem, som I kommer til at udføre i fremtiden. I frivillige og reservister er uundværlige. Det arbejde, som I udfører i jeres fritid, betyder alt.”

Arkils bestyrelsesformand, Jesper Arkil, udtrykte sin stolthed over at deltage i dagen:

“Hos Arkil har vi flere medarbejdere, der er en del af dette. Det kan vi som virksomhed ikke tage æren for, men vi kan anerkende dem,” sagde Jesper Arkil og tilføjede: “Vi har en lang historie med samarbejde med Forsvaret. Så det giver rigtig god mening for os at bakke op om dagen og fejre vores medarbejdere.”

For Arkil er ‘Uniform på Jobbet Dag’ ikke bare en engangsbegivenhed. Virksomheden har besluttet at gøre det til en tradition og opfordrer alle sine medarbejdere, der er reservister og frivillige i Forsvaret og Beredskabet, til at være med næste år og vise uniformen frem.

Arkil Uniform på jobbet-dag
Arkils bestyrelsesformand, Jesper Arkil, i snak med chefen for Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse, brigadechef Allan Kirk Jensen.

En stor tak til Odense Kommune, ETRECO A/S og Arkil for jeres opbakning og støtte til Uniform på jobbet-dagen. Og tak til alle de medarbejdere, der mødte op på dagen i uniform.