InterForce-ip siulittaasoqarfia sakkutuujunngitsumik aammalu sakkutuumik siulittaasoqarpoq.

Siulittaasoq sakkutuujunngitsoq tassaakkajuttarpoq siornatigut illersornissaq pillugu ministeriusimasoq. Siulittaasorlu sakkutuujusoq tassaajuaannarluni Illersornissaq pillugu pisortaq, Illersornissaq pillugu qitiusumik aqutsisoqarfimmi pisortaanerusoq.

InterForce-ip maannakkut siulittaasua sakkutuujunngitsoq tassaavoq Folketingimi siulittaasuusimasoq, siornatigut ministeriusimasoq aammalu illersornissaq pillugu oqaaseqartartuusimasoq Henrik Dam Kristensen Socialdemokraatineersoq. Sakkutuutullu siulittaasorput tassaavoq Illersornissaq pillugu pisortaq Flemming Lentfer.


Henrik Dam Kristensen
Folketingimi siulittaasuusimasoq, siorniatugut ministeriusimasoq
Interforce-komitiimi siulittaasoq


Generaali Flemming Lentfer
Illersornissaq pillugu pisortaq


InterForce-komitii tassaavoq InterForce-imi aalajangiisartuuvoq. Suliffeqarfittut namminersortuugaluarutta assersuutigalugu siulittaasoqarfittut tassa bestyrelse-itut taasimassagaluarparput.

Komitiimi siulittaasoqarfik sakkutuujunngitsumik siulittaasuusup illersornissaq pillugulu pisortap akornanni akisussaaffik avinneqarnisimavoq. Tamanna qulaani qulequttap InterForce-ip siulittaasooqarfiani takuneqarsinnaavoq.

InterForce-ip komitiiani ilaasortat allat tassaapput suliffeqarfinni pisortat, oqartussaasuni aallartitat, suliatigut peqatigiiffinni aallartitat, sakkutuut immikkoortuini assigiinngitsuni aqutsisut, hjemmeværnimi aqutsisut, nammineq kajumissuseq aqqutigalugu suliaqartut akornanni aallartitat, sinniisoqarfimmi siulittaasoq, sakkutooqarfinniit aallartitat, InterForceimi nunap immikkoortuini siulittaasut aammalu sakkutuutut ataqatigiissaarisut aammalu InterForce-ip allaffeqarfiani pisortaq ilanngullugu.

Komitii qitiusumik ulluinnarni piffinni aqutsisunik ivertitsinikuuvoq. Ukiumut ataaseriarlutik naapittarput tassaakkajuttarlunilu kvartaalip pingajuani.

(F) = InterForce-ip qitiusumik ulluinnarni aqutsisuni ilaasortaavoq

Kommunaldirektøri Frank E. Andersen, Slagelse-ip Kommuunianit
Obersti Flemming K.V. Agerskov, Landsdelsregion Vest-imi pisortaq (F)
Obersti Uffe Holstener-Jørgensen, Fighter Wing Skrydstrup-imi pisortaq (F)
Afdelingschef-i Pernille Reuter Eriksen, Illersornissaq pillugu aqutsisoqarfik
bankdirektøriusimasoq, konsul-i Peter Vinther Christensen, Salling Banki A/S (F)
Pisortaaneq Lars Sandahl Sørensen, Dansk Industri-mit
Pisortaaneq, Kim Fausing, Danfoss A/S-imit
Oberstløjtnant-i Nicolai Abildgaard, Det Bornholmske Hjemmeværn-imi pisortaq (F)
Siulittaasoq Jesper K. Hansen, Centralforeningen for Stampersonel-imiit
Pisortaaneq Christian Herskind, Refshaleøens Ejendomsselskab A/S-imiit
Siulittaasoq Jesper Trommer Volf, Qallunaat Nunaani Qitiusumik sinniisut kattuffiat
Danskit FN-imi New York-meersumi politikkikkut siunnersortitut aallartitaq, Jens Henrik Højbjerg
Kattuffimmi siulittaasoq Claus Jensen, Dansk Metal-i
Pisortaaneq Jan Werner Jensen, Hydrema A/S-i (F)
Pisortaq Kenn Kjellberg, Victor Vask A/S-i (F)
Hjemmeværnimi Kommitterede-iusoq Søren Espersen, Hjemmeværnskommando-miit
Generalløjtnanti M.A.L.T. Nielsen, Qallunaat Nunaata NATO-mi aallartitaa, DAMIREP
Pisortaaneq Martin Bøge Mikkelsen, MBMikkelsen Holding ApS-i (F)
Obersti Jess Møller Nielsen, Trænregimentet pisortaq (F)
Siornatigut pisortaanerusimasoq Peder Holk Nielsen, Novozymes A/S-imeersoq
Pisortaq Signe Friberg Nielsen, Medarbejder- og kompetencestyrelse-imiit
Obersti Jens-Ole Rossen Jørgensen, Gardehusarregimentet -imi pisortaq (F)
Pisortaq Laila Reenberg, Forsvarsministeriets Personalestyrelse-imeersoq
Obersti Peer Sander Rouff, Landsdelsregion Øst-imi pisortaq (F)
Siornatigut tullersortitut pisortaasimasoq Helle Birkman Smith, Kommuunit Landsforening-iat
Slagelse-ip byråd-iani ilaasortaq (S), borgmesteriusimasoq Lis Tribler, Slagelse-ip Kommuunia (F)
Siulittaasoq Niels Henrik Tønning, Qallunaat Nunaanni Officeerit qitiusumik kattuffiat
Pisortaaneq Kristian Wendelboe, Kommuunit Landsforening-iat
Kattuffimmi siulittaasoq Kurt Brantner, Hæren-ip Konstabel- og Korporalforening-imeersoq
Generalmajori Jens Garly, hjemmeværnet-imi pisortaq, Hjemmeværnskommandomiit
Pisortaq Jens Østergaard, Spar Nord A/S (F)
Flyverhjemmeværne-imi nammineq kajumissuseq aqqutigalugu sulisoq Geert Hansen, Hjemmeværnip Landsråd-ia
Marinehjemmeværne-imi nammineq kajumissuseq aqqutigalugu sulisoq Per Tommerup, Hjemmeværnip Landsråd-ia
Hærhjemmeværne-imi nammineq kajumissuseq aqqutigalugu sulisoq Claus Lemming, Hjemmeværnip Landsråd-ia

InterForce-ip qitiusumik ulluinnarni aqutsisui, aamma ulluinnarni taaneqartartut FU, tassaapput pisunik ataqatigiissitsisartut ukiup ingerlanerani komitiimi ataatsimiinnerni. Nalinginaasumik ukiumut pingasoriarluni ataatsimiittoqartarpoq, kvartaalimi siullermi, aappaani aammalu sisamaani pisuni. Ulluinnarni aqutsisut FU, nunap immikkoortuini pisut assigiinngitsut pillugit. Ulluinnarni aqutsisut pisunik nalilersuisarput aammalu pisussanik assigiinngitsunik eqqartueqatigiittarlutik InterForce-imut attuumassutilinni.

Qitiusumik ulluinnarni aqutsisut siulittaasoqarput tamarmik nunap immikoortuaneersut aammalu InterForce Kalaallit Nunaannit (tassaasullu nunap immikkoortuini siulittaasut aammalu sakkutuutut ataqatigiissaarisut), InterForce-ip allaffiani pisortaq Finn Winkler aammalu sakkutuujunngitsutut siulittaasoq InterForce-ip komitiimi.

InterForce-i nunap immikkoortuinut arfinilinnut agguataarsimavoq tamassumalu saniatigut aamma InterForce Kalaallit Nunaat.

Nunap immikkoortuani tamani aammalu InterForce Kalaallit Nunaanni sakkutuujunngitsumik siulittaasoqarpoq. Tamatumalu saniatigut sakkutuutut ataqatigiissaarisoq sakkutooqarfimmit aallartitatut toqqarneqartarluni.

Siulittaasoq nunap immikkoortuani siulittaasoqarfinni siulittaasut qulaani siulittaasuuvoq, siulittaasoqarfiit suliffeqarfinnit pisortanit inuttaqartut, sakkutuut pisortai tassaasut InterForce pillugu ilisimasanik siammarterisussat.

Nunap immikkoortui tamarmik ambassadøreqarput, tassaakkajuttartoq reserveofficeri. Taanna nunap immikkoortuini ambassadørinit attaveqaateqakkajuttarpoq, taamaalillutik suliffeqarfinnit assigiinngitsunik pulaartarlutik InterForce pillugu oqaluttuariartorlutik. InterForce Kalaallit Nunaat maannakkut ambassadøreqanngilaq.

Suliffeqarfik InterForce-imut ilaasortartut nalunaarsorpat, tassaassapput InterForce-imi ambassadørit suliffeqarfimmut eqqornaveeqqut ilisarnaat tunniunneqartarpoq qujassutitut InterForce-imut ilaasortanngornermi.

InterForce-ip qitiusumik allaffeqarfia ulluinnarni aqutsineq allaffissornerlu suliarisarpaat.

InterForce-ip allaffia ukuninnga sulisoqarpoq:


Finn Winkler, generalmajori soraarninngorneq
InterForce-ip qitiusumik allaffeqarfia pisortaq


Kristian Behrens Larsen, kaptajn-i
Sagsbehandleri Employer Support-imi


Kim Callaghan Olsen, immikkoortumi aqutsisoq
IFS-imi Seniorkoordinatori aamma Center for Reservestyrken-imi


Simon Staffeldt Schou, specialkonsulent-i
InterForce-imi aamma Center for Reservestyrken-imi attaveqaqatigiinnermi akisussaasoq

Anton Rask Hauge Steffensen, studentermedhjælper-i
InterForce-imi aamma Center for Reservestyrken-imi attaveqaqatigiinnermi immikkoortortaqarfik

Attavik

InterForce-imi Allaffeqarfik
Generalstok (nordre indgang)
Kastellet 82
2100 København Ø

InterForce-ip qitiusumik allaffeqarfia aaqqissussaanikkut Forsvarskommando-p ataani inissisimavoq Københavnimiittumi, qanimut aamma taaneqartartoq Reservestyrkinimi centeri (CFR).

Uani nittartakkami aamma atuarneqarsinnaavoq www.reservestyrken.dk