- By Simon Staffeldt Schou

Ny formand for InterForce Bornholm

InterForce Bornholms nye formand, Peter Lund Olsen
InterForce Bornholms nye formand, Peter Lund Olsen.

I marts fik InterForce Region Bornholm ny formand, Peter Lund Olsen. Til daglig er han direktør hos Knudsker El på klippeøen. Peter er kendt for sit store lokale engagement, bl.a. som formand for Rønne Street Sport.

Nu skal han som formand blandt andet sikre, at der skabes bro mellem det civile arbejdsmarked på Bornholm og det danske forsvar og beredskab. Det er en rolle, der har fået fornyet relevans efter Ruslands invasion af Ukraine og NATO’s udvidelser omkring Østersøen.

Bak op, Bornholm

”Jeg vil gerne være med til, at flere Bornholmske virksomheder værdsætter og forstår den store indsats, reservisterne og de frivillige ved Hjemmeværnet og beredskabet yder. Samt hvor vigtigt det er, at der bakkes op om reservestyrken,” siger Peter Lund Olsen.

”InterForce bør blive en naturlig del af bornholmske virksomheders sociale ansvar og deres CSR-politik. Virksomhederne kan i den grad løfte dette forsvarsmæssige sociale ansvar. Eksempelvis ved at give deres ansatte, der er med i Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen eller reserven, fri i perioder til at løse vigtige opgaver til gavn for samfundet. I lyset af situationen i Ukraine er dette endnu mere vigtigt nu end nogensinde før,” tilføjer han.

”Bonussen er, at virksomhederne får medarbejdere tilbage fra Forsvaret og beredskabet med nye ledelsesmæssige kompetencer. Samtidig har disse medarbejdere også en tilfredshed over at have ydet en særlig indsats.”