- By Simon Staffeldt Schou

InterForce er vigtigere end nogensinde

Formand for Folketinget og for InterForce, Søren Gade, og Forsvarschef Flemming Lentfer

Kære medlemsvirksomheder, organisationer og myndigheder

D. 24. februar 2022 invaderede Rusland Ukraine og indledte en ny krig på det europæiske fastland.

I august sidste år udkom Zilmer-Johns-rapporten, om dansk sikkerhed og forsvar frem mod 2035. Den slog fast, at et nyt jerntæppe er ved at sænke sig over Europa. Ifølge rapporten skal Danmark i de kommende år ”kunne håndtere en bred vifte af voksende menneske- og naturskabte trusler som cyberangreb, fremmede staters påvirkning af politiske processer og udnyttelse af sårbarheder i kritisk infrastruktur, mangel på kritiske forsyninger, pandemier og ekstremt vejr.”

I sin seneste sikkerhedsrapport nævner Beredskabsstyrelsen nu 14 potentielle risikoscenarier, som Danmark står over for i de kommende fem år. Fra hedebølger og tørker til cyberhændelser og terrorhandlinger.

Derfor er der mere brug for InterForce-samarbejdet end nogensinde før. For de udfordringer, vi står overfor, kan ikke løftes af forsvaret, politiet og beredskabet alene. Disse udfordringer kræver et samlet samfund, der bakker op, og som er med til at sikre den samfundsmæssige robusthed og modstandskraft, der bliver brug for i de kommende år.

Det er præcis det, InterForce-samarbejdet handler om. Med jeres støtte viser I, at I tager medansvar for Danmarks sikkerhed.

I år har vi i InterForce afholdt en række regionale og nationale arrangementer, lige fra Air Show på Karup Flyvestation til VL-møder med erhvervsledere og undervisning i cybersikkerhed. Det er arrangementer, som alle har til formål at knytte os tættere sammen. Så I kan møde repræsentanter fra forsvarets og beredskabets ledelse, og så vi kan få et tættere samarbejde om de udfordringer, vi står overfor.

Det er ingen hemmelighed, at vi forventer, at der bliver et øget brug for soldaterne af Reserven samt alle de frivillige i Hjemmeværnet og beredskabet i de kommende år. Dem, vi med en samlet betegnelse kalder Reservestyrken. Det er håndværkere, kontormedarbejdere, akademikere og folk fra ledelseslagene. Mange af dem er jeres nære kollegaer og medarbejdere.

Derfor vil vi i året foran os komme med nye udspil til mere forpligtende samarbejder mellem os og jer om Danmarks sikkerhed. Fx ved at man som virksomhed, organisation eller myndighed forpligter sig til at give sine medarbejdere fra Reservestyrken fri et antal dage om året til at gøre tjeneste. Eller ved at man indgår i en deleordning, hvor vi efter nærmere aftale kan deles om medarbejderne, til fælles gavn.

Det skal ikke være den stærkes magt, der gælder i verden. Vi ønsker at fastholde en regelbaseret verdensorden. Det kræver styrke og sammenhold. Det er det sammenhold, I er med til at skabe.

Vi takker for jeres indsats og for jeres opbakning til Reservestyrken. Hjælp os med at blive flere. Bed jeres kollegaer om at gå ind på www.interforce.dk for at læse mere og selv blive medlem. InterForce er vigtigere end nogensinde før. Vi ser frem til at møde jer i det nye år, vi nu er trådt ind i.

Med venlig hilsen

Søren Gade
Formand for Folketinget
Formand for InterForce

Flemming Lentfer
General
Forsvarschef


Bliv medlem af InterForce