- By Simon Staffeldt Schou

InterForces Oksbølarrangementer

Hvert år afholder vi i InterForce en række Oksbølarrangementer.

Arrangementerne finder typisk sted fra starten af oktober til starten af december og varer to dage på Oksbøl øvelses- og skydeterræn.

InterForce Oksbølarrangementer
Der er meget kronvildt på det flere tusinde hektar store Oksbøl øvelses- og skydeterræn, og så stor en bestand skal forvaltes. Det er reguleringsjagten på disse, der danner rammen om Oksbølarrangementerne

Disse arrangementer er en god måde at komme tættere på de virksomheder, der støtter InterForce.

For det, vi bruger dagene til, er at få så mange danske virksomheder i tale som muligt, give dem en bedre forståelse for Forsvarets og beredskabets behov og øge deres opbakning til Reservestyrken.

Indskydning på skydebaner

Den første dag mødes alle deltagerne på de civile skydebaner ved Oksbøl. Her er der typisk repræsentanter fra Forsvaret, som viser dele af Forsvarets materiel frem. KFUM deltager også med en KUF-vognen, så deltagerne kan få varme pølser, lidt varmt at drikke og kage.

Alle deltagerne roterer mellem tre skydebaner. Her skal de vise, at deres rifler er indskudt med den medbragte ammunition. Derudover besøger de en skydebane, hvor de på kortere afstand skal skyde til en bevægelig målskive med et stykke kronvildt på, for at træne skud til vildt i bevægelse.

InterForce Oksbølarrangementer
En af øvelserne på InterForces Oksbølarrangementer er skydning til vildt i bevægelse.

Alle skydeøvelserne bliver superviseret af Forsvarets trænede skydeinstruktører, der kan vejlede og hjælpe deltagerne.

Oplæg og middag

Derefter bliver deltagerne indlogeret på Oksbøl Kaserne. Her får de tid til at netværke og tale med repræsentanter fra Forsvaret i fællesmessen.

Inden middagen vil InterForces jagtleder give den første briefing om morgendagens reguleringsjagt, om afskydningspolitikken og om kronvildtbestandens udvikling på terrænet ved Oksbøl.

Derefter vil en repræsentant fra Forsvarets øverste ledelse fortælle om Forsvaret og Danmarks sikkerhedspolitiske situation. Efterfølgende er der et til to indlæg fra værnene (Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet eller Hjemmeværnet) og InterForce, hvor vi orienterer om Reservestyrken og vores arbejde.

Til sidst afsluttes dagen med en fælles middag.

Selve jagten

Efter morgenmad mødes alle med jagtlederen, Forsvarets repræsentanter og InterForces medhjælpere til parolen ved en nedlagt skole ude i terrænet.

InterForce Oksbølarrangementer
Under parolen bliver det indskærpet, hvilke slags dyr der må nedlægges ifølge planerne for vildtforvaltning

Oksbølarrangementerne er en vigtig del af afskydningen af kronvildtet på det flere tusinde hektar store Oksbøl Skydeterræn.

Når jagten er forbi, samles det nedlagte vildt, mens deltagerne får en varm frokost tilbage på den nedlagte skole.

Inden afgang har deltagerne mulighed for at købe det vildt, de selv eller andre har skudt. De dyr, der ikke bliver afhændet, bliver solgt til Naturstyrelsens statslige aftager.

InterForce Oksbølarrangementer
Deltagerne i Oksbølarrangementerne sidder på post fordelt rundt i det store landskab. Det kan blive koldt i det sene efterår og tidlige vinter, så man skal klæde sig godt på

Hvordan deltager man?

Deltagelse i disse Oksbølarrangementer sker per invitation fra InterForce, og man skal som nævnt være InterForce-støttevirksomhed for at deltage.

Til hvert af de i alt fire arrangementer deltager repræsentanter fra minimum 20 danske InterForce-virksomheder. Derudover deltager de repræsentanter fra Forsvaret, der er med for at orientere om Forsvaret og Danmarks sikkerhedspolitiske situation.

Endelig deltager en håndfuld InterForce-medarbejdere og en række lokale hjælpere for at kunne afvikle arrangementerne.

InterForce Oksbølarrangementer
InterForce benytter sig af en række lokale hjælpere for at kunne afvikle Oksbølarrangementerne

Alle Oksbølarrangementerne er fuldt finansierede af deltagerne selv: Det koster ca. 4.000 kr. per deltager at deltage. Det dækker alle udgifterne i forbindelse med arrangementerne, herunder bespisning, indlogering m.v.

Har man som virksomhedsrepræsentant deltaget i et Oksbølarrangement, har man karantæne i det efterfølgende års Oksbølarrangementer. På den måde sikrer vi i InterForce, at vi får berøring med så mange virksomheder som muligt.

InterForce Oksbølarrangementer
De fire årlige Oksbølarrangementer finder sted i det smukke og varierede landskab omkring Oksbøl Kaserne

Læs også om vores populære cyberarrangementer.