- By Anton Rask Hauge Steffensen

For NNE er Danmarks sikkerhed et fælles anliggende

InterForce ambassadør Lars Kunov overrækker InterForce-skjoldet til Silas Egelund Volfing, Vice President, Human Ressources hos NNE

NNE støtter aktivt op om InterForce og vil arbejde aktivt for at skabe gode vilkår for de af deres medarbejdere, der ved siden af jobbet, også har funktioner i Forsvaret, Beredskabet, Hjemmeværnet eller Kystredningstjenesten. Derfor fik Silas Egelund Volfing, Vice President, Human Ressources fra NNE overrakt InterForce-skjoldet af InterForce ambassadør Lars Kunov.

“Danmarks sikkerhed er et fælles anliggende. Vi oplever urolige tider f.eks. på grund af krigen i Ukraine og det betyder, at vi som civilsamfund skal bidrage til vores fælles sikkerhed. Jeg er derfor glad for, at NNE nu bidrager til at styrke Danmarks samlede beredskab” siger Silas Egelund Volfing i forbindelse med skjoldoverrækkelsen.

NNE er en global rådgivningsvirksomhed, der er specialiseret i ingeniør-, design- og rådgivningstjenester især inden for farmaceutiske og biotekniske sektorer samt industrielle faciliteter. NNE’s hovedkontor ligger i Virum.

InterForce ser frem til det videre samarbejde.

Tak for støtten!