- By Simon Staffeldt Schou

Dansk Erhverv bakker op om InterForce

Adm. direktør Brian Mikkelsen og chefkonsulent Thomas Nissen tog imod i Børsens smukke rammer, da InterForce Region Hovedstadens formand og militære koordinator, Martin Bøge Mikkelsen og oberst Peer Sander Rouff, besøgte Dansk Erhverv. Formålet med besøget var at overrække InterForce-skjoldet som en bekræftelse på og synliggørelse af det stærke samarbejde mellem InterForce og Dansk Erhverv.

Fra venstre: InterForce-ambassadør Lars Kunov, formand Martin Bøge Mikkelsen, adm. direktør Brian Mikkelsen, militær koordinator oberst Peer Sander Rouff  og chefkonsulent Thomas Elkjer Nissen.

Ved overrækkelsen fremhævede oberst Peer Sander Rouff i sin tale, hvor vigtigt det er at bygge bro mellem Forsvaret og de civile virksomheder. InterForce arbejder for at styrke mulighederne for, at medarbejdere både kan arbejde i deres civile virksomhed og samtidig være reservist eller frivillig Forsvarets, beredskabet og Hjemmeværnet.

I det arbejde er det yderst værdifuldt, at Dansk Erhverv bakker op om at give medarbejderne endnu bedre vilkår for at gøre tjeneste.

Adm. direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, fremhævede, at han oplevede en enorm opbakning til Forsvaret fra erhvervslivet. Erhvervslivet ønsker i den grad at støtte udviklingen af Forsvaret og er stolte over at kunne bidrage. ”Derfor er Dansk Erhverv selvfølgelig medlem af Interforce og støtter op om dets arbejde,” sagde han.

InterForce siger mange tak for opbakningen og støtte.