- By Simon Staffeldt Schou

Dansker i spidsen for NATOs reservister

Brigadegeneral Charlotte Wetche i spidsen for NATOs reservister
Brigadegeneral Charlotte Wetche står i spidsen for Danmarks formandskab af NRFC, NATOs paraplyorganisation for reservister

De færreste ved det nok. Selv ikke folk, der arbejder i forsvaret. Men NATO har en paraplyorganisation for alle reservisterne i NATOs 30 medlemslande.

Organisationen hedder NRFC, National Reserve Forces Committee. Og da Ruslands invasion af Ukraine pludselig fik mange til at indse, at vi i Vesten i en fart skal styrke vores forsvar, kom der pludselig spotlys på NRFC.

For uden en stærk Reserve i alle NATOs medlemslande når vi aldrig de mål, vi har sat os ift. at stille med nok soldater til at forsvare os.

Derfor er NRFC-samarbejdet vigtigere end nogensinde før. For vi skal sammen med de andre NATO-medlemslande hurtigt have udvekslet de bedste erfaringer med at opbygge en stærk Reserve.

En dansker i spidsen for NRFC

Dette vidste du sikkert heller ikke: Siden d. 7. juli har Danmark haft formandsskabet af NRFC. Og i front står Charlotte Wetche.

Charlotte har over 30 års arbejdserfaring fra det danske forsvar. Hun har bl.a. været udsendt til Bosnien og Afghanistan, og i 2018 var hun dansk styrkechef i Irak. Derudover stod hun i spidsen for evakueringsmissionen i Afghanistan. Der, hvor forsvaret var med til at evakuere ca. 1.000 personer fra Kabul og Islamabad, efter at Taliban havde overtaget magten.

Charlotte Wetche i spidsen for NATOs reservister
I sit private arbejdsliv er Charlotte Wetche direktør hos Falck

I februar i år forlod hun forsvaret og blev direktør hos Falck. Men hun slap ikke forsvaret, for hun forsatte med rang af brigadegeneral i Reserven. Og det er med det udgangspunkt, at hun nu leder Danmarks formandskab af NRFC.

Vi mødte hende til en snak om, hvad NRFC er for en størrelse. Og hvad vi kan bruge det danske formandskab til.

Hvilken betydning har det, at vi i Danmark nu har fået formandsposten i NRFC?

“Det betyder, at vi kan være med til at forme, hvordan NATO ser på Reserven. Og være med til at dele erfaringer om, hvordan man bedst muligt bruger Reserven.

Der er ingen tvivl om, at Reserven kommer til at spille en meget stor rolle i den sikkerhedspolitiske situation, vi står i nu. Større end vi har set siden Murens fald.

Men jeg har selv siddet i NATO fra 2009-14. Og i den tid hørte jeg ikke et ord om NRFC. Så også i NATO-regi har NRFC-komitéen indtil nu fløjet lidt under radaren – også fordi reservens forhold er et nationalt anliggende.”

Reserven har heller ikke været særlig synlig i det danske forsvar siden Den kolde krig…

“Nej, præcis. Det skal vi ændre på nu!

For vi kan ikke komme udenom, at vi i NATO kan ikke stille med alle de soldater, vi ønsker, uden at vi trækker på Reserven.

Så nu skal vi fra dansk side være med til at bringe Reserven helt frem på dagsordenen i NATO.”

Står de andre NATO-medlemmer med de samme udfordringer som os? Fx med rekruttering af personale til Reserven

“Nogle gør. Men der er meget store forskelle mellem de forskellige medlemmer.

I nogle landes lovgivning kompenserer man arbejdsgivere økonomisk for at afgive medarbejdere i kortere eller længere perioder til Reserven. Og i andre lande står der i loven, at man som virksomhed skal give sine medarbejdere fri, hvis de i en periode bliver indkaldt til Forsvaret.”

Det spænder meget vidt. Derfor er der en del at lære af hinanden.

I Frankrig kan man som fransk statsborger skrive til det franske forsvar, at man vil være reservist. Dagen efter har man svar. Efter en uge har det franske forsvar fundet ud af, hvor du kan indtræde. Og inden for en måned er du i gang. Så let er det ikke endnu i Danmark, mildt sagt…

“Det ville være fantastisk, hvis vi kunne nå derhen her i Danmark. Og jeg ved, at der bliver arbejdet for, at det skal blive lige så let at melde sig som reservist herhjemme.

Det er et stort indsatsområde for Center for Reservestyrken.”

Det er faktisk ret bøvlet lige nu at blive reservist i Danmark

“Ja.

En af mine gode kollegaer, som jeg var i Afghanistan med, gik ud af Forsvaret for godt 10 år siden. Han har nu i otte måneder arbejdet på at komme ind på en reservekontrakt. Og der er stadig et stykke vej endnu.

Det skal vi gøre bedre, og det er også et hovedindsatsområde nu.

Sagen er, at vi i en række år ikke rigtig har haft brug for Reserven. Derfor er vores system slet ikke gearet til at få folk så let ind i strukturen, som vi ønsker det. Men det bliver der som sagt arbejdet hårdt på at ændre.

Jeg tror, at vi vil se et krav om, at vi vækster Reserven markant, når vi får et nyt forsvarsforlig. Og det krav skal vi i det danske forsvar være klar til at kunne imødekomme.”

Vi havde besøg af amerikanerne for nylig. Hvorfor kom de?

“Vi fik besøg af den amerikanske head of delegation fra NRFC, kontreadmiral Richard Rodriguez, som har en baggrund i US Navy Seals.

OL Bo Stenhuus (NRFC sekretariat), Rear Admiral Richard Rodriguez (daværende US Head of Delegation NRFC og Reserve Vice Director for Joint Force Development, J7, Joint Staff), BG Charlotte Wetche (Chair NRFC), Rear Admiral Donald M. Plummer (nuværende US HoD NRFC), CAPT US Navy Matthew Hawkins
Fra venstre mod højre: Oberst-løjtnavn Bo Stenhuus (NRFC-sekretariatet), Rear Admiral Richard Rodriguez (daværende US Head of Delegation NRFC og Reserve Vice Director for Joint Force Development, J7, Joint Staff), brigadegeneral Charlotte Wetche (Chair NRFC), Rear Admiral Donald M. Plummer (nuværende US HoD NRFC) og CAPT US Navy Matthew Hawkins

Det, admiralen ville, var at høre, hvordan vi håndterer Reservens forhold i Danmark – og så ville han naturligvis også gerne give amerikanernes bud på prioriteringen af NRFC-arbejdet under det danske formandskab.

Han var med ude at besøge Frømandskorpset, fordi han jo selv kommer fra Navy Seals. Men også fordi vores Specialoperationskommando faktisk allerede har en rigtig god model for anvendelsen af Reserven. Både hvad angår Jægerkorpset og Frømandskorpset.

Begge korps har mange af deres reservister embedded inde i deres enheder af fastansatte. US Navy Seals har samme model, men derudover også enheder, der udelukkende er bemandede af reservister. Der er kort sagt mange ligheder mellem, hvordan de og vi gør tingene. Og så nogle forskelligheder. Der kan vi lære en del af hinanden.

Jeg lagde mærke til, at vores Specialoperationskommando noterede sig, at man godt kan have nogle enheder, der udelukkende er bemandede af Reserven. Og bruge dem på en god måde. Fx nogle teknologiske kapaciteter, der kan understøtte specialenheder med fastansatte.”

Vi har formandskabet i NRFC i to år endnu?

Ja, indtil sommeren 2024. Derefter overtager hollænderne.

Så nu skal vi både høste af alle de gode udenlandske erfaringer og selv forsøge at gøre NRFC mere synlig og relevant, så vi påvirke NATO på bedst mulig måde.