- By Simon Staffeldt Schou

Dramatiske geopolitiske udfordringer og Danmarks sikkerhed

Hvilke sikkerhedsmæssige og geopolitiske udfordringer står vi overfor i denne tid?

Det var fokus for et debatarrangement, som InterForce og VL i fællesskab havde indbudt til d. 28. september på Frederiksberg Slot.

Temaet var så højaktuelt, at forsvarschef Flemming Lentfer måtte melde afbud på grund af udviklingen i Østersøen. I stedet måtte han give stafetten videre til sin næstkommanderende, generalløjtnant Kenneth Pedersen.

Debat på Frederiksberg Slot

De mange virksomhedsledere, bestyrelsesmedlemmer og meningsdannere fra VL blev modtaget på slotspladsen af gardehusarregimentets hesteeskadron.

Gardehusarregimentets hesteeskadron stod klar til at modtage deltagerne på InterForce / VL-mødet

Herefter blev deltagerne budt velkommen i slottets flotte Ridehus af den administrerende direktør for VL, Ida Bratting Kongsted. Hun gav ordet til den første oplægsholder, InterForce-formand Søren Gade, der er medlem af Europaparlamentet for Venstre og tidligere forsvarsminister.

Søren Gade understregede, hvor vigtigt det er at have en stærk relation mellem erhvervslivet og Forsvaret. Særligt i en tid med forsyningskrise og med krig i Europas baghave.

Tidl. forsvarsminister Søren Gade var en af hovedtalerne til debatarrangementet

Forsvaret har, ligesom det civile arbejdsmarked, i den grad brug for hænder for at kunne løfte sine opgaver. Derfor arbejder Forsvaret gennem InterForce og Center for Reservestyrken for, at flere kan træde ind i Reservestyrken. Ved siden af deres civile arbejdsliv. Og ikke mindst for, at disse medlemmer af Reservestyrken kan få fri i perioder til at gøre tjeneste for Danmarks sikkerhed.

Det kræver et tæt samarbejde og en god forståelse med de private virksomheder. Og det kræver ifølge Søren Gade også, at det offentlige ser indad: Hos det offentlige bør man se på, om ikke man kan frigøre en række medarbejdere til tjeneste i Reservestyrken et antal dage om året. Med de kontormæssige, håndværksmæssige eller ledelsesmæssige kompetencer, som disse medarbejdere bringer med sig.

Hvad kan InterForce tilbyde?

Derefter gav Søren Gade ordet videre til formanden for InterForce Region Hovedstaden, Martin Bøge Mikkelsen.

Formanden fortalte om det tætte samarbejde, InterForce har med virksomheder over hele landet. Og om, hvordan man arbejder på at få flere virksomheder til at indskrive dette samfundsnyttige samarbejde i deres HR-politikker og CSR-strategier.

Formanden for InterForce Region Hovedstaden, Martin Bøge Mikkelsen, gav et overblik over de mange arrangementer, InterForce tilbyder sine støttevirksomheder

Derudover fortalte Martin Bøge Mikkelsen om de mange årlige arrangementer, hans egen region og InterForce Region Sjælland tilbyder InterForces støttevirksomheder.

Det er bl.a. arrangementer om cybersikkerhed, sikkerhedspolitiske debataftener med deltagelse af Forsvarets øverste ledelse, militære oplevelsesdage og meget mere.

Velbesøgte arrangementer, der giver deltagerne mulighed for at blive opdaterede om Danmarks sikkerhed og de geopolitiske udfordringer. Og som ikke mindst giver støttevirksomhederne mulighed for at få en direkte dialog med beslutningstagerne i Forsvaret.

Geopolitiske udfordringer

På grund af sprængningerne af gasrørledningerne i Østersøen havde forsvarschef Flemming Lentfer måttet melde afbud kort før debataftenen.

I stedet trådte chefen for Forsvarsstaben, generalløjtnant Kenneth Pedersen, til.

Chefen for Forsvarsstaben, generalløjtnant Kenneth Pedersen, gennemgik de mange geopolitiske udfordringer, Danmark og resten af Vesten står overfor i disse år

Han indledte med at sige, at Forsvarets største udfordring lige nu er manglen på personel. Det vilkår deler Forsvaret med erhvervslivet og resten af det offentlige Danmark. Derfor skal vi i den kommende tid se på, hvordan vi kan blive bedre til at deles om den arbejdsstyrke, der findes i Danmark.

Derefter gennemgik chefen for Forsvarsstaben krigen i Ukraine, konfliktpotentialet i Det sydkinesiske hav, Sveriges og Finlands forventede indtræden i NATO, Danmarks forhold til USA samt de udfordringer, vi står overfor i Arktis og Nordatlanten.

Der var sat rigtig god tid af, så VL-deltagerne løbende kunne stille spørgsmål til Kenneth Pedersen, der som den næstkommanderende for Danmarks samlede styrker har en stor viden om Danmarks sikkerhedssituation.

Dramatiske geopolitiske udfordringer og Danmarks sikkerhed
Der var sat god tid af til, at de mange VL-deltagere kunne stille spørgsmål til chefen for Forsvarsstaben om forsyningssikkerhed, verdenshandel m.m.

Spørgsmålene handlede om alt lige fra forsyningssikkerhed til risikoen for atomkrig. Alt kan ikke løses militært, understregede Kenneth Pedersen. Mange af verdens udfordringer skal løses politisk, ved forhandlingsbordene.

Samtidig er det vigtigt, at man som virksomhed forstår den forhøjede risiko, der nu er ved fx at have IT-servere stående i Indien eller ved at have produktion i Kina. Derimod kan man se en række muligheder i den nye globale verdensorden. Bl.a. gennem den grønne omstilling, der nu er blevet fremskyndet pga. forsyningskrisen, og gennem den hjemtagning af produktion, der sker i disse år.

Networking og buffet

Efter Kenneth Pedersens orientering og debatindlæg blev alle deltagerne inviteret op i Frederiksberg Slots Riddersal.

Her havde InterForce sammen med Forsvarets Besøgskontor dækket op til buffet. Det gav deltagerne mulighed for at få lidt at spise, samtidig med at de kunne netværke med de andre medlemmer af VL, med InterForce og med Forsvarets øvrige repræsentanter.

Buffet og tid til at netværke i Frederiksberg Slots Riddersal efter debatarrangementet

Onsdag d. 5. oktober bliver der afholdt et lignende VL/InterForce-arrangement i Danske Banks domicil i Aarhus. Du kan læse mere om det kommende arrangement på VL’s hjemmeside ved at klikke her.