- By Finn Winkler

Vi lever i usikre tider

Få måneder efter, at Rusland i 2022 indledte en ny krig på det europæiske fastland, udkom Zilmer-Johns-rapporten om dansk sikkerhed og forsvar frem mod 2035.

Analyserapporten “Dansk sikkerhed og forsvar frem mod 2035”. Kilde: Forsvaret

Ambassadør Michael Zilmer-Johns er ikke hvem som helst. Hans rapport udkom efter et langt liv som diplomat for Danmark, hvor han bl.a. havde haft et særligt fokus på forsvars- og sikkerhedspolitik. Rapporten slog fast, at et nyt jerntæppe er ved at sænke sig over Europa. Ifølge rapporten skal Danmark i de kommende år ”kunne håndtere en bred vifte af voksende menneske- og naturskabte trusler som cyberangreb, fremmede staters påvirkning af politiske processer og udnyttelse af sårbarheder i kritisk infrastruktur, mangel på kritiske forsyninger, pandemier og ekstremt vejr.”

Finn Winkler har været chef for InterForce-sekretariatet siden 2017. Foto: Morten Fredslund

I sit seneste nationale risikobillede nævner Beredskabsstyrelsen nu 14 potentielle risikoscenarier, som Danmark står over for i de kommende fem år. Fra hedebølger og tørker til cyberhændelser og terrorhandlinger.

Med de udfordringer, vi står overfor, er det vigtigere end nogensinde, at vi står sammen om Danmarks sikkerhed. Vores energipolitik er igen blevet sikkerhedspolitik, vores forsyningslinjer til dansk erhverv og industri er udfordrede, og dagligt er danske virksomheder og offentlige myndigheder udsat for cyberangreb fra fjendtlige stater.

Derfor er InterForce-samarbejdet mere relevant end nogensinde før. For dansk forsvar, politi og beredskab kan ikke imødegå de udfordringer, vi står overfor, alene. Der er brug for et samlet samfund, der bakker op, og som er med til at sikre en større samfundsmæssig robusthed og modstandskraft.

Allerede Corona-årene viste, at der i højere grad end tidligere er brug for soldaterne af Reserven og alle de frivillige i Hjemmeværnet og beredskabet. Det behov er ikke blevet mindre: Danmark har i stigende grad taget en værtsnationsrolle på sig, hvor vi stiller vores havne og infrastruktur til rådighed, når der skal ind- og udskibes NATO-soldater og -materiel til Europa. Og reservisterne har vist sig fuldstændig uundværlige i forhold til, når vores flåde skal afpatruljere vores territoriale farvande. 

Det er her, at I som InterForce-medlemsvirksomheder viser jeres stærke samfundssind. For det er jer, der giver de af jeres ansatte, der er reservister eller frivillige, fri til at trække i uniform, når Danmark har brug for dem.

I det forgangne år har vi mødt jer til de mange arrangementer, vi afholder for at bringe dansk erhvervsliv og dansk forsvar og beredskab tættere sammen. Det har været markant, hvor mange af jer der har spurgt, om ikke I kunne gøre mere.

Derfor vil vi i den kommende tid komme med nye udspil til mere forpligtende samarbejder mellem os og jer om Danmarks sikkerhed. Fx ved at man som virksomhed, organisation eller myndighed forpligter sig til at give sine medarbejdere fra Reservestyrken fri et antal dage om året til at gøre tjeneste. Eller ved, at man på sigt vil kunne indgå i en deleordning, hvor vi efter nærmere aftale kan deles om udvalgte medarbejdere, til fælles gavn.

Tak for jeres opbakning til InterForce og til Reservestyrken. Hjælp os gerne med at sprede det gode budskab. Bed jeres kollegaer om at gå ind på www.interforce for at læse mere og måske selv melde deres virksomhederne ind i InterForce. Det er vigtigere end nogensinde før.