- By Birgitte Nielsen

Vald. Birn A/S modtager InterForce-skjold

HR-chef Morten Madsen (t.h.), Vald.Birn A/S, modtager InterForce-skjoldet fra 
oberstløjtnant-R Jan Hjortshøj, InterForce-ambassadør

At skaffe og fastholde medarbejdere af rette støbning. Det er HR-chef Morten Madsens centrale opgave hos Vald. Birn A/S. På støberiets mange produktionslinjer produceres 45.000 tons støbegods hvert år. Det er et krævende  arbejde, som kræver medarbejdere med de rette holdninger og evner til at håndtere daglige udfordringer.  Her er der et oplagt lighedspunkt med de krav og vilkår, som forsvarets medarbejdere skal  fungere under. I InterForce Midtjylland var man sidste år glade for at kunne overrække InterForce-skjoldet til  Vald. Birn A/S som en anerkendelse af virksomhedens engagement i og bidrag til arbejdet med at skabe forståelse for Forsvarets og Hjemmeværnets virke; og især for at støtte de reservister og hjemmeværnsfrivillige, der både skal passe et civilt arbejde i virksomheder som Vald. Birn A/S såvel som tjeneste i Forsvar og Hjemmeværn ved siden af.