- By Simon Staffeldt Schou

Uniform på jobbet-dag bliver indført i Danmark

Uniform på jobbet-dag

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen annoncerede tidligere i dag, at der fremover skal være en Uniform på jobbet-dag i Danmark. I år er dagen fastlagt til onsdag den 27. september. Fremover vil dagen årligt blive gennemført den sidste onsdag i september.

Det betyder, at reservister og frivillige i Forsvaret, Hjemmeværnet og beredskabet fremover vil kunne bære uniform på deres arbejdsplads eller studiested denne ene dag om året. Hvis deres arbejdsplads eller studiested tillader det. Formålet er med Uniform på jobbet-dag er at skabe opmærksomhed om den store indsats for dansk forsvar og beredskab, reservisterne og de frivillige yder.

Det glæder os meget i InterForce, at den fungerende forsvarsminister har valgt at stille sig bag dette vigtige initiativ. Og han vil prioritere det, så dagen bliver gennemført allerede fra i år.

I den kommende uge vil der blive udsendt et brev om dagen til alle reservisterne. De frivillige i Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og Kystredningstjenesten vil få besked om dagen gennem deres respektive myndigheder.

I midten af august vil vi lancere en hjemmeside med yderligere information om dagen til både virksomheder og medlemmer af Reservestyrken, www.uniformpaajobbet.dk. Derudover opretter vi en mailadresse, uniformpaajobbet@mil.dk, som man kan skrive til, hvis man har spørgsmål vedrørende dagen.