- By Anton Rask Hauge Steffensen

Uniform på jobbet-dag blev markeret på Aarhus Universitet og i Viborg Kommune

D. 27. september 2023 blev der afholdt den første Uniform på jobbet-dag i Danmark.

På dagen besøgte repræsentanter fra Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskaberne en række virksomheder landet over for at takke for deres støtte. Og ikke mindst for at sige tak til de mange ildsjæle, der enten er reservister eller frivillige i Forsvaret, Hjemmeværnet eller Beredskabsstyrelsen ved siden af deres job eller studie.

Generallæge og leder af Forsvarets Sanitetskommando, Susanne Bach Lausten, var ifm. med dagen på besøg på Aarhus Universitet, mens Viborg Kommune fik besøg af Oberst Jens Lønborg.

Aarhus Universitet

På Aarhus Universitet blev Generallæge Susanne Bach Lausten taget imod af den lokale vært kaptajn af reserven ved Ingeniørregimentet Lotte Bøgh Andersen, som også er professor ved Institut for Statskundskab og leder af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse. Hun bød først velkommen på vegne af ledelsescenteret og InterForce, som er bindeleddet mellem virksomhederne og Forsvaret. Derefter gav hun ordet til prorektor ved Aarhus Universitet Berit Eika, som på vegne af universitetsledelsen udtrykte sin påskønnelse over for medarbejdere og studerende i uniform. Hun understregede gevinsterne for både universitetet, Forsvaret og menneskerne i uniform ved den dobbelte tilknytning.

Kaptajn af reserven ved Ingeniørregimentet, professor ved Institut for Statskundskab og leder af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse tager imod på Aarhus Universitet – Foto: Freja Tylvad / Forsvaret

Generallæge og leder af Forsvarets Sanitetskommando Susanne Bach Lausten repræsenterede Forsvarets top. Hun gav i sin tale en række spændende perspektiver på civilt/militært samarbejde. Herunder understregede hun vigtigheden af samarbejdet mellem civile og militær enheder, når det danske sundhedsvæsen skal kunne bidrage til at løse diverse kriser.

Generallæge Susanne Bach Lausten sammen med repræsentanter og reservister fra Aarhus Universitet – Foto: Freja Tylvad / Forsvaret

Uniform på Jobbet-dag var for Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse en fremragende mulighed for at tydeliggøre det vigtige samarbejde, der løbende er mellem forskerne i centeret og Forsvaret. Givet det øgede samfundsmæssige fokus på militær sikkerhed har centeret særlig fokus på ledelse på Forsvarsministeriet område.

Centerleder Lotte Bøgh Andersen udtaler: ”I Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse er vi stolte af at være med til at markere Danmarks første Uniform på Jobbet-dag. Vi håber, at det bliver én af mange”.

Viborg Kommune

I Viborg Kommune blev Uniform på jobbet-dagen også markeret. Kommunen beskæftiger cirka 7500 ansatte, og vi er i InterForce stolte af kommunens opbakning til Uniform på jobbet-dagen.

Oberst Jens Lønborg sammen med repræsentanter og reservister fra Viborg Kommune

Ved besøget blev der sat fokus på emner som rekruttering og samarbejde mellem civilsamfundet og Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskaberne. Oberst Jens Lønborg takkede ifm. besøget alle de frivillige og reservister, der var mødt op i uniform på rådhuset, for deres store indsats og engagement.

Oberst Jens Lønborg takker frivillige og reservister på Viborg Rådhus