- By Birgitte Nielsen

Syddjurs Kommune støtter op om de frivillige fra reserven og Hjemmeværnet

Tv. Ambassadør Claus Winter og Borgmester Michael Stegger JensenBorgmester Michael Stegger Jensen fik tirsdag den 17. maj 2022 overrakt et skjold som en synlig anerkendelse af, at Syddjurs Kommune indgår i InterForce samarbejdet om frivillige i reserven og Hjemmeværnet. Med samarbejdet anerkender kommunen de frivilliges samfundsnyttige indsats og er positiv over for medarbejderens deltagelse som frivillige, så vidt arbejdet i kommunen tillader det.     

InterForce er et samarbejde mellem forsvaret og private og offentlige virksomheder om forsvarets brug af reserven og Hjemmeværnets frivillige. Samarbejdet betyder blandt andet at militærfolk af reserven, veteraner og hjemmeværnsfolk, som til hverdag arbejder for eksempel i Syddjurs Kommune, kan indgå i forsvarssammenhænge, så vidt arbejdet i kommunen tillader det.

Tirsdag den 17. maj var Claus Winther, der er aktiv officer i reserven og engageret i InterForce som ambassadør, på besøg i Syddjurs Kommune. Her mødtes han med borgmester Michel Stegger Jensen, for at drøfte de mange forskellige opgaver, der løses af reserven og Hjemmeværnet. Aktuelt kan der være behov for at få frigjort personale til at hjælpe udenlandske styrker på plads i forbindelse med øvelser. 

Borgmester Michael Stegger Jensen udtaler om samarbejdet med InterForce:

“De frivillige i reserven og i Hjemmeværnet løser væsentlige opgaver i forhold til vores fælles sikkerhed og beredskab. Det er en opgave, som kun er blevet vigtigere, når man tænker på den aktuelle sikkerheds situation i Europa. Fra kommunes side bakker vi op om vores frivillige og anerkender deres indsats. Derfor er det også naturligt, at vi sikrer muligheden for at vores medarbejdere kan deltage som frivillige, så længe vores normale drift kan opretholdes”.

Efter mødet overrakte ambassadør for InterForce Claus Winter et skjold til borgmester Michael Stegger Jensen som synligt bevis på samarbejdet.

Ambassadør for InterForce Claus Winther, der til daglig er salgsdirektør og frivillig som aktiv officer i reserven, udtaler om samarbejdet:

“Jeg er en af de mange, der både har et fast job i det civile og samtidig er aktiv i reserven. Jeg ved derfor, hvor vigtigt et positivt syn på, at man gerne vil bidrage til forsvaret er, og at man faktisk kommer med kompetencer, der også kan bruges i ens faste, civile arbejde. Samtidig er det en synlig anerkendelse af, at man har forståelse for vores forsvar. Syddjurs Kommune har længe været medlem af InterForce og får nu et synligt bevis herfor”.

På mødet drøftede man også muligheden for at kommunen vedtager en politik, som sætter rammerne for hvordan de ansatte kan deltage som frivillige i forsvaret.