- By Simon Staffeldt Schou

Studsgaard Skilte modtager InterForce-skjold

Her overrækker major af reserven Christian Braae Brynje InterForce skjold til direktør Jan Kramme som et synligt bevis på, at Studsgaard Skilte er støttevirksomhed for InterForce.
Studsgaard Skilte har været aktiv støttevirksomhed for InterForce i mange år og deltager aktivt i mange af InterForces arrangementer.

Studsgaard Skilte har eksisteret siden 1987 og udfører alle former for skiltearbejde, bannere samt billeder og reklamer i storformat. Udover skilteværksted og trykkeri råder virksomheden over en kørehal med plads til busser og lastbiler samt en opvarmet montagehal til varebiler og presenninger.
Virksomheden har en lang tradition for at samarbejde med forsvaret og bakker aktivt op om InterForces vigtige arbejde.
InterForce er et samarbejde mellem forsvaret og den private og offentlige sektor om forsvarets brug af reserven og Hjemmeværnets frivillige, samlet benævnt Reservestyrken, således at samfundets samlede ressourcer udnyttes bedst muligt. InterForces formål er at forbedre forholdene for de medarbejdere, der har både en militær og civil forpligtelse.