- By Simon Staffeldt Schou

Stort bladinterview: Forsvarschefen med klar besked om reservens relevans og samarbejdet med erhvervslivet

Efter et som altid hektisk forløb op til afsendelse af det endelige produkt til trykkeriet i dag får I hermed næste nummer af InterForce News i digital version – det fysiske blad rammer din støttevirksomheds postkasse omkring uge 48. InterForce-Sekretariatet giver her en indføring til indholdet.

Af Thorbjørn Hein

Forsidehistorien er journalist Morten Fredslunds store interview med forsvarchef, general Flemming Lentfer. Forsvarschefen er klar i spyttet hvad angår Reservestyrkens relevans og vigtigheden af endnu mere samarbejde med erhvervslivet fremover.

Mere forpligtende samarbejde

Således spørger InterForce News bl.a. forsvarschefen, om han tror, reserven vil få en mere fremtrædende plads i teksten til det kommende forsvarsforlig?

“Det korte svar er ja. Jeg både håber på det, tror på det, og jeg mener også, der er brug for det,” svarer Flemming Lentfer. Angående det behov, der så vil være for mandskab, siger han desuden:

“Jeg tror, at vi bliver nødt til at kigge på, hvad vi gjorde i de gamle dage, hvor der var en mere konkret produktion af personel til reserven – vel vidende at det var frivillige. Det bliver vi nødt til at kigge på fremadrettet, når vi taler fremtid.”

General Flemming Lentfer, forsvarschef. Foto: Sara Skytte.

Forsvarschefen er også inde på, at det ikke er utænkeligt, at trådene mellem forsvar og erhvervsliv forretningsmæssigt kan knyttes mere tæt i fremtiden. Det er heller ikke utænkeligt, at man ved samhandel stiller et krav til virksomhederne om at ansætte personel fra Reservestyrken.

“Det kan godt tænkes, at InterForce-virksomhederne får nogle tydeligere fordele ved samhandel – selvfølgelig inden for de juridiske grænser,” siger generalen.

Noget for noget

Lignende tanker om noget for noget – nytte og krav til begge parter – er adm. direktør Jesper Arkil, Arkil Holding A/S, inde på i dette nummers “Synspunkt” under overskriften “Er tiden til at stille krav til erhvervslivet?” Han plæderer for, at hvis virksomheder vil handle med staten og især Forsvaret, er det kun rimeligt, at virksomhederne fx viser fleksibilitet og velvilje over for Reservestyrkens medarbejdere med disses dobbelte ansvar – og fx har en inkluderende veteranpolitik.

Andre historier i dette nummer af InterForce News er bl.a. en reportage fra den store, internationale øvelse for specialoperationsstyrker, der kørte i efteråret, Night Hawk. Her var langt over 500 medlemmer af Reservestyrken involveret, og major af reserven Rune Bech fortæller om at kombinere sin militære baggrund med det daglige job som Partner Business Manager i Google. Ved samme øvelse bidrog InterForce-støttevirksomheder med at løse en logistisk hasteopgave – og det var netop InterForce-medlemskabet, der skabte forbindelsen, hvilket fortælles i en relateret artikel. Randers er blevet Årets Veterankommune, der er reportager fra diverse større InterForce-begivenheder og ikke mindst er der portrætter af de nye militære koordinatorer for InterForce Region Midtjylland og Region Bornholm, hhv. oberst Peter Fausing og oberstløjtnant Ulrik Skytte.

Dette er blot nogle af de tekster, vi har presset ind på 20 sider, alt inklusive. God læselyst – du finder bladet her.

InterForce-Sekretariatets journalistiske redaktør for bladet, souschef Thorbjørn Hein, med en betaversion – den endelige fysiske udgave rammer gaden slut november. Foto: Christian Meinertz.