- By Simon Staffeldt Schou

Fulde huse til InterForce Region Hovedstadens Stærekassemøder

Igen i år dannede Stærekassen rammen om udveksling af erfaringer mellem ledere fra erhvervslivet og fra Forsvaret.

Af: Lars Kunov                            

Foto: Kenneth Hemmingsen Ophus


Uden for Stærekassen slog Søværnets Tambourkorps tonen an til en spændende aften, og indenfor bød Martin Bøge Mikkelsen, formand for InterForce Region Hovedstaden, og den militære koordinator for InterForce Region Hovedstaden, oberst Peer Sander Rouff, velkommen i Stærekassens smukke omgivelser.

Stærekassemøde
Igen i år stod Søværnets Tambourkorps klar til at tage imod gæsterne i Stærekassen.

Over to aftener afholdt InterForce Region Hovedstaden de traditionsrige Stærekassemøder. Der er tale om to selvstændige aftener. Konceptet er, at ledere fra erhvervslivet møder ledere fra Forsvaret. Denne gang med fokus på ledelse i nye tider.

Engagement og netværkssamfund

Onsdag aften bød Martin Bøge Mikkelsen velkommen. Herefter var der oplæg ved chefen for Livgarden, oberst Mads Rahbek. Mads Rahbek talte om, hvordan man får det bedste frem i de unge medarbejdere. Budskaberne var klare: Vi skal som ledere tilpasse os tiderne. De unge er engagerede, de vil gerne opleve et formål med det, de laver, og de er fagligt dygtige. Men de er lidt bange for at fejle. Som leder for de nye generationer skal man i højere grad end tidligere vise nærvær og turde vise, hvem man selv er. Autentisk ledelse er i højsædet.

Stærekassemøder
Chefen for Livgarden, oberst Mads Rahbek, holdt oplæg om, hvordan forsvaret får det bedste frem i de unge rekrutter.

Administrerende direktør i Nordea Pension, Vivian Byrholt, var næste oplægsholder onsdag aften. Hun talte om, hvordan netværkssamfundet buldrer frem, og at den konstante onlinetilværelse stiller ny krav til ledelse. Medarbejderne stiller store krav til employer branding og CSR i en verden, der er blevet mindre og med meget lidt plads til fejl. Det er helt afgørende, at lederen i sin adfærd afspejler virksomhedens værdier.

Stærekassemøder
Administrerende direktør i Nordea Pension, Vivian Byrholt, var aftenens anden oplægsholder.

De to spændende oplæg blev efterfuldt af en livlig debat ved bordene, hvor rekruttering og fastholdelse var et gennemgående tema. ”God ledelse er af afgørende betydning for, at arbejdspladsen opleves attraktiv for de unge og for deres lyst til selv at tage et ledelsesansvar. Det gælder uanset, om man er Forsvaret eller i en civil virksomhed,” udtaler oberst Peer Sander Rouff.

Stærekassemøder
Aftenens to debatoplæg blev efterfulgt af livlig debat ved bordene.

Generation Z og Ukraine

Torsdag aften var det forsvarschefen, general Flemming Lentfer, der holdt det første oplæg. Forsvarschefen fremhævede, at ændringerne i den sikkerhedspolitiske situation sker så hurtigt, at det er svært at følge med. Det skaber en hel ny type ledelse i forsvaret. Fokus er at gøre forsvaret robust og klar til fremtiden.

Stærekassemøder
Forsvarschefen, general Flemming Lentfer, var dem først oplægsholder torsdag aften.

Både forsvaret og de civile virksomheder er på jagt efter Generation Z. De fleste er enige om, at Generation Z har nogen andre forventninger til arbejdslivet end tidligere generationer. De efterspørger fællesskab, sammenhold og en mening med det hele. For forsvaret er opgaven i centrum, men det er mennesker, der former ledelsen og ledelsen, som former mennesker.

Lars Mørch, Head of Strategy Jyske Bank, var næste oplægsholder torsdag aften.

Han fortalte om indsatsen i forhold til krigen i Ukraine. Jyske Bank har sendt omkring 100 køretøjer til Ukraine. Banken har givet medarbejdere lov til at holde fri 1-2 dage om måneden for at kunne lave humanitært arbejde. Jyske Bank ansatte også et antal ukrainere, der var flygtet til Danmark. Jyske Bank sætter ukrainere, danskere, folk fra store og små virksomheder sammen, som skal arbejde med cases og forberede sig på, hvordan vi skal genopbygge Ukraine.

Stærekassemøder
Head of Strategy hos Jyske Bank, Lars Mørch, holdt aftenens anden oplæg.

Torsdag var der ligeledes en livlig debat ved bordene. ”Der var fuld fart på debatterne, og jeg er sikker på, at alle fik en inspirerende oplevelse,” udtaler Martin Bøge Mikkelsen, formand for InterForce Region Hovedstaden.

Pris til Deloitte

Torsdag aften var der overrækkelse af InterForce Award. De nominerede var Red Hat, Københavns Erhvervsakademi (KEA) og Deloitte. Prisen gik til Deloitte med den motivation, at Deloitte i sin HR-politik og personalehåndbog har taget aktivt stilling til, at medarbejderne kan levere gavntjeneste for Forsvaret og Hjemmeværnet ved siden af deres krævende fuldtidsstillinger i Deloitte.

Men det står ikke blot på papiret. Det sker også i praksis, hvor Deloitte udviser fleksibilitet ift. at få enderne til at mødes i en travl hverdag, så den ansatte både kan bidrage i virksomheden og i den uniformerede tjeneste. Frederik Behnk, COO i Deloitte modtog prisen på Deloittes vegne.

Stærekassemøder
Frederik Behnk, COO i Deloitte modtog prisen på Deloittes vegne af den militære koordinator for InterForce Region Hovedstaden, oberst Peer Sander Rouff.

Efter de gode debatter var der en let anretning og mulighed for at forsætte drøftelserne uformelt. Der blev netværket ivrigt på kryds og tværs af civile og militære. Nye relationer blev skabt og gamle genopfrisket. Netop kontakten mellem de civile arbejdspladser og Forsvaret er kernen i InterForce.

Stærekassemøder
Stærekassemøderne er altid en god anledning til at netværke blandt deltagerne.

InterForce Region Hovedstaden vil gerne endnu engang takke oplægsholderne for lærerige oplæg og facilitator Camilla Stampe for at lede alle trygt igennem oplæg og debatter. Der skal også lyde en tak til overassistent og eventkoordinator Pauline Højlund Olsen og premierløjtnant Anne Mouritsen, som stod for afviklingen af arrangementerne.

Stærekassemøde

Om InterForce

InterForce er et samarbejde mellem Forsvaret og den private og offentlige sektor. Formålet er at forbedre forholdene for personer med, der både har et civilt job, og som trækker i uniform, når Danmark har brug for dem. Derudover er formålet med InterForce give Forsvaret og Hjemmeværnet bedre mulighed for at nyttiggøre reservestyrkens kompetencer via erhvervslivets goodwill og samfundssind.