- By Birgitte Nielsen

Sparekassen Danmark får overrakt InterForce skjold

Fra venstre Administrerende direktør Vagn Hansen, Sparekassen Danmark og InterForce Midtjyllands formand konsul og bestyrelsesformand Peter Vinther Christensen.


Som tak for Sparekassen Danmarks støtte til InterForce og Reservestyrken får administrerende direktør Vagn Hansen, Sparekassen Danmark  her overrakt InterForce våbenskjoldet af InterForce Midtjyllands formand konsul og bestyrelsesformand Peter Vinther Christensen.