- By InterForce

Soldaterlegatet fylder rundt

Man skal ikke langt ind i det nye år, før Soldaterlegatet kan fejre sin ti-års dag. Siden den 29. januar 2009 har fonden støttet over 1.400 enkeltpersoner og projekter med samlet 50 mio. kr.

Af Morten Fredslund

Det er blandt andet donationer fra erhvervslivet og private, som har medvirket til, at Soldaterlegatet har kunnet yde økonomisk støtte til medicin, psykologhjælp, advokatbistand og hjælp til økonomisk overblik hos skadede danske veteraner.

Soldaterlegatet blev etableret ud fra en erkendelse af, at staten og forsvaret gjorde en del for at hjælpe de hjemvendte, skadede soldater, men at der fandtes en gråzone, hvor der var et stort behov for hjælp.

Behandlingstiden i det offentlige system er ofte lang, og Soldaterlegatet har blandt andet ydet betydelige donationer til advokatbistand til veteraner, der har været ramt af lange sagsbehandlingstider hos Arbejdsskadestyrelsen. 

Soldaterlegatet skriver på fondens website, at: ”Soldaterlegatet er ikke og må ikke ses som en erstatning for den eksisterende indsats fra staten og forsvarets side, men derimod som et supplement. Parterne har samme mål, nemlig at yde hjælp til de veteraner, der måtte have et behov.”

Støtte til enkeltpersoner og projekter

Fonden startede sit virke den 29. januar 2009 og havde ved udgangen af 2015 støttet cirka 1.400 personer med legater og igangsat projekter til en samlet værdi af 50 millioner kroner. Den viden, som Soldaterlegatet indsamler, forsøger Soldaterlegatet at videregive til de myndigheder og organisationer, som har mulighed for at bruge den konstruktivt i deres arbejde for at forbedre støtten til tidligere udsendte i internationale militære missioner. 

Soldaterlegatet støtter bl.a. ‘The Danish Wounded Warriors Project”, og planerne om at etablere et trænings- og videnscenter i Copenhagen Pilates Studios lokaler i det indre København. Pilates har vist sig at være yderst effektivt til genoptræning af hjemvendte soldater med amputationer og lammelser. Arkivfoto: Morten Fredslund

Ud over at støtte enkeltpersoner bidrager Soldaterlegatet også med økonomisk støtte til en lang række projekter, hvor der er fokus på hjælp og rehabilitering til fysisk eller psykisk skadede veteraner. Blandt andet projektet ’Økonomisk Overblik’, som er et samarbejde mellem InterForce støttevirksomheden Nykredit og Soldaterlegatet om at yde økonomisk rådgivning til hjemvendte, skadede soldater.

Et andet projekt er ’The Danish Wounded Warriors Project’, der har til formål at etablere et trænings- og videnscenter i Copenhagen Pilates Studios lokaler i det indre København, da det har vist sig at være yderst effektivt at benytte pilates ved genoptræning af hjemvendte soldater med amputationer og lammelser. 

Siden opstarten har Soldaterlegatet ved donationer modtaget en uddelingskapital på 116 mio.kr. Sidste år modtog Soldaterlegatet i alt donationer på 3,5 mio.kr., og formuen var ved udgangen af 2017 på godt 26 mio. kr.

Soldaterlegatets protektor er H.K.H. Kronprins Frederik, og i bestyrelsen sidder blandt andre en række erhvervsfolk med militær erfaring på cv’et. Eksempelvis er bestyrelsens næstformand adm. dir. i Refshaleøens Holding, Christian Herskind, som tillige er brigadegeneral af Reserven og forsvarschefens rådgiver i forhold til reservepersonellet.