- By Simon Staffeldt Schou

Tak for stor frivillig indsats

Den 31. maj fik InterForce ny formand.

Fhv. minister og Folketingets formand Søren Gade gav efter 6½ år stafetten videre til fhv. minister, forsvarsordfører og formand for Folketinget Henrik Dam Kristensen.

Søren Gade modtager tak for frivillig tjeneste
InterForces afgående formand, Søren Gade, modtager Forsvarets Medalje for Fortjenstfuld Indsats og Fortjensttegnet for god tjeneste i Forsvarets reserve i 40 år af Forsvarschef Flemming Lentfer. I forgrunden ses tidligere Forsvarschef Christian Hvidt, der grundlagde InterForce i 1999.

Det skete på Folketingets formands kontor, hvor Forsvarschef Flemming Lentfer sagde tak for en stor indsats som aktiv formand for InterForce.

Forsvarschefen gav Søren Gade Forsvarets Medalje for Fortjenstfuld Indsats for hans store frivillige indsats. Han benyttede tillige lejligheden til at give den afgående formand, som er major af reserven, Fortjensttegnet for god tjeneste i Forsvarets reserve i 40 år.

Søren Gade kvitterede med at sige tak for en spændende periode og lovede fortsat at arbejde for at fremme forholdene for Reservestyrken og dermed hjælpe InterForce.

Forsvarschefen bød tillige tidl. minister og tidl. Formand for Folketinget Henrik Dam Kristensen velkommen som formand for InterForce og glædede sig til det kommende samarbejde.

Den afgåede formand modtog Hædersskjold nr. 2 fra InterForce.