- By Birgitte Nielsen

Skjoldoverrækkelse Midtjyllands Lufthavn

Fra venstre ambassadør Claus Winter Jensen og lufthavnsdirektør Frans Bjørn-Thygesen.
Foto: Privat.Midtjyllands Lufthavn er en meget aktiv støttevirksomhed, og lufthavnsdirektør Frans Bjørn-Thygesen fortæller, at han meget gerne deltager i InterForces arrangementer, som han altid finder spændende. Ud over således at deltage i arrangementer er der et tæt samarbejde mellem den civile lufthavn og Flyvestation Karup. Midtjyllands Lufthavn har mange ansatte, som enten er reservister eller ansatte på flyvestationen, som også bemander visse vagter i lufthavnens security m.m. 

Derfor er samarbejdet med InterForce, og organisationens formål om at styrke samarbejdet mellem forsvaret og erhvervslivet, i høj grad noget, man oplever og bakker op om i Midtjyllands Lufthavn. Man har ofte været ude for, at medarbejdere skulle have fri til tjeneste i Forsvaret, men de udfordringer, dét giver, opvejes på langt sigt af de ressourcer og færdigheder, som medarbejderne opnår og dermed bidrager med efterfølgende, siger Frans Bjørn-Thygesen.