- By Birgitte Nielsen

Skive Kommune modtager InterForce Skjold

Fra venstre Borgmester Skive Kommune Peder Christian Kirkegaard og Konsul og Formand for InterForce Peter Vinther Christensen

Skive Kommune finder det særdeles vigtig, at støtte det frivillige arbejde i forsvaret og sikre den tætte forbindelse mellem forsvaret og landsdelens virksomheder, såvel private som offentlige. Derfor bakker Skive Kommune op om InterForce samarbejdet. Vi gør det også for at bakke op om de af vores ansatte, der ved siden af deres civile job har en kontrakt med Forsvaret eller er frivillige i Hjemmeværnet. De fortjener den største anerkendelse og respekt for deres engagement, – udtaler Borgmester Peder Chr. Kirkegaard