- By Karina Bønnelykke

Sjællandske støttevirksomheder blev klogere på tidens trusler

Sikkerhedspolitisk arrangement for 30 støttevirksomheder i februar illustrerede tidens trusler og dermed behovet for en Reservestyrke.

Af major af reserven Thomas Ludvigsen

Foto: Karina Bønnelykke

På Ringsted Kaserne indbød InterForce Region Sjælland torsdag den 20. februar 2020 ca. 30 støttevirksomheder til en opdatering på den sikkerhedspolitiske situation. De højt kvalificerede oplægsholdere var formanden for Forsvarsudvalget og medlem af Det Konservative Folkeparti Naser Khader og generalsekretær Lars Bangert Struwe, Atlantsammenslutningen.

Flere støttevirksomheder var mødt op denne dag for at få et indblik i den sikkerhedspolitiske situation i Danmark og resten af verden.

Temaet var bl.a. præget af den uro, der har udspillet sig i Mellemøsten 2019-2020 kombineret med tiden efter den russiske intervention i Krim og Ukraine; og i den forbindelse, hvordan denne uro har påvirket og vil påvirke Danmark og den øvrige del af verden.

Arrangementet begyndte med en velanrettet frokost, hvorefter en velforberedt Lars Bangert Struwe indledte sit indlæg. Efter en lille pause midt på eftermiddagen var det så en veloplagt Naser Khader, der kom med et særdeles indsigtsfuldt indlæg om Mellemøsten, herunder en beskrivelse af de komplicerede dynamikker, der ligger til grund for de uroligheder, der præger regionen.

Samlet en meget lærerig dag for de fremmødte. En af dem var Benny Smith, der er adm. dir. for virksomheden Poul Johansen Maskiner i Fårevejle.

”Jeg var overrasket over, hvordan truslen efter mange år igen er kommet tæt på Danmarks nærområder. Vi som virksomhed skal være åbne for at bakke op om militæret med vores til dagligt ansatte hjemmeværnsfolk, reserveofficerer og befalingsmænd – og dermed sikre størst mulig fleksibilitet mellem militæret og erhvervslivet”.

I en tid med COVID-19 har Benny Smiths ord om fleksibilitet fået en ekstra dimension, idet dele af Reservestyrken, særligt mange af Hjemmeværnets frivillige, nu er indsat til at hjælpe med bemanding af telefonisk hotline, støtte til politiet mv. landet over.  

Næste arrangement ved InterForce Region Sjælland vil omhandle cybertrusler og forventes at løbe af stablen den 17. juni, såfremt situationen relateret til COVID-19 tillader det.


Formanden for Forsvarsudvalget og medlem af Det Konservative Folkeparti Naser Khader var én af dagens oplægsholdere.
Generalsekretær i Atlantsammenslutningen Lars Bangert Struwe satte blandt andet fokus på magtkampen mellem USA, Kina og Rusland, og hvilke trusler vi fremadrettet skal holde øje med, herunder cyber, Fake News og hybridtrusler.
Under arrangementet blev der også overrakt InterForce-skjolde til fremmødte støttevirksomheder. Her er det Akademichef Vibeke Toft Müller, Zealand (Sjællands Erhvervsakademi), der modtager skjoldet fra militær koordinator, oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen.
Konsulenthuset Moestrup er én af de nyere støttevirksomheder i InterForce Region Sjælland.
Kopp-Sorø har efterhånden været støttevirksomhed i et stykke tid og kunne denne dag modtage InterForce skjoldet som tak for støtten til Reservestyrken og forsvaret.