- By Simon Staffeldt Schou

Sammen om et stærkere Danmark

Både forsvaret og det civile erhvervsliv har behov for at øge rekrutteringen og fastholdelse af medarbejdere i de kommende år. Så hvordan kan parterne i samarbejde sikre nok arbejdskraft i fremtiden?

Af Jonas Roulund

Nyt materiel, renoverede militære faciliteter og en vækst i personel på 6.000-7.000 ansatte er nødvendigt for at kunne håndtere Forsvarets opgaver i de kommende år. I den sammenhæng vil en udvidelse af Reservestyrken – herunder dvs. reservister, og frivillige i Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen – spille en meget væsentlig rolle. Det kræver et godt samarbejde med det civile arbejdsmarked, der skal give medarbejderne fri til tjeneste.

Det var fokus, da InterForce tirsdag den 9. april sammen med VL og Erhverv Norddanmark afholdt toplederseminar på Aalborg Kaserne.

Susanne Lund VL InterForce-arrangement i Aalborg
Chefen for Trænregimentet, oberst Susanne Lund.

Programmet var alsidigt med indlæg fra chefen for Trænregimentet, oberst Susanne Lund, der gav indsigt i behov og planer for fremtidens forsvar. Derudover var der blandt andre også deltagelse fra pensioneret generalløjtnant Michael Lollesgaard.

En uvis fremtid

Snakken gik, da de cirka 200 deltagende erhvervsledere indtog gymnastiksalen på Aalborg Kaserne. Det er tydeligt, at netværket vokser ved disse InterForce-arrangementer, hvor der både er information og nyheder at hente om Danmarks sikkerhedspolitiske situation.

Den tidligere DR-vært Tine Gøtzsche styrede med sikker hånd slagets gang som moderator og startede med en indføring i dagens program.

Tine Gøtzsche, vært for VL / InterForce-arrangement i Aalborg
Den tidligere tv-vært Tine Gøtzsche var vært for aftenens arrangement.

På baggrund af det nye forsvarsforlig samt en uvis geopolitisk fremtid med krig i Europa, et forestående amerikansk valg og usikkerhed i Mellemøsten var dagens tema oplagt: Hvilke fordele og samarbejdsmuligheder ligger der imellem Forsvaret og erhvervslivet i forbindelse med fremtidens behov for brug af arbejdsstyrken?

Forsvaret og InterForce i en brydningstid

Dagens arrangører bød velkommen ved InterForce Regionsformand i Nordjylland og CEO i Hydrema, Jan Werner Jensen, og direktør hos Dansk Selskab for Virksomhedsledelse, Ida Bratting Kongsted, inden ordet gik videre til chefen for Trænregimentet, oberst, Susanne Lund.

“Forsvaret og det civile erhvervsliv kommer til at kæmpe om den samme arbejdskraft i fremtiden,” indledte Susanne Lund, der gav en grundig indføring i de udfordringer, Forsvaret står overfor i de kommende år.

Susanne Lund, Trænregimentet, VL / InterForce-arrangement i Aalborg
Forsvaret skal tænke i nye baner, hvis man skal lykkes med at skaffe nok medarbejdere, fremhævede oberst Susanne Lund.

Det gælder en omkalfatrende kultur- og strukturændring, som er nødvendig efter Ruslands invasion af Ukraine og de mange øvrige usikkerheder i verden, mener obersten. Forsvaret får brug for mange flere hænder til at løfte opgaverne i årene, der kommer.

“Mennesker er en knap ressource, men jeg skal bruge folk til at løse opgaverne. For at lykkes er jeg med på nytænkning, bl.a. arbejdsdeling og andet i forhold til at få det til at fungere i samarbejde med erhvervslivet,” sagde obersten med henvisning til, at man vil se på mange forskellige løsninger for at kunne gøre brug af flere reservister i Forsvaret.

Ordet gik herefter til sekretariatschef for InterForce generalmajor (pens.) Finn Winkler, der kom ind på, at forsvaret har brug for en stærk, effektiv og fleksibel reservestyrke for at klare de mange opgaver, der venter.

Finn Winkler, VL / InterForce-arrangement i Aalborg
Pens. generalmajor Finn Winkler præsenterede nye InterForce-tiltag, der skal styrke samarbejdet mellem Forsvaret og erhvervslivet.

“Vi skal forbedre og finde nye veje til at styrke samarbejdet mellem Forsvaret og erhvervslivet,” sagde Winkler, der samtidig gav en introduktion til InterForces nye tiltag – herunder branchedifferentierede nyhedsbreve, en frontdesk og nye medlemskabstyper, hvor man i fremtiden vil kunne vælge mellem flere typer medlemskab som InterForce-virksomhed.

Alt sammen for at øge værdien for medlemsvirksomhederne og skabe en tættere forbindelse og større indsigt i Forsvarets opgaveløsning.

Hvordan deler vi arbejdskraften i fremtiden?

Direktør ved Nordjyllands Beredskab, Diana Sørensen, Public Affairs Manager i Salling Group, Pernille Bonne Neisig, oberst, Susanne Lund, oberst og chef for Air Transport Wing, Lars Hedemark samt kommandørkaptajn og chef ved Flådestation Frederikshavn, Jan Svendsen, indtog herefter scenen til en paneldebat om kampen om- og løsninger på manglen på arbejdskraft i Danmark.

Paneldebat, VL / InterForce-arrangement i Aalborg
Deltagerne i arrangementet havde mulighed for at stille spørgsmål under paneldebatten.

For hvordan sikrer vi, at Forsvaret er rustet til de mange kommende opgaver? Og hvilken rolle spiller de civile virksomheder i den sammenhæng?

Spørgsmålene var mange – også fra salen, hvor de løbende strømmede ind fra de deltagende erhvervsledere.

Et af de gennemgående temaer var, at fremtidens arbejdsmarked bliver mere dynamisk med flere jobskift. Det gør sig også gældende i forsvaret, hvorfor der er brug for fleksible civile arbejdsgivere for at kunne hente kompetencerne retur, når der er brug for dem.

“Vi har også fastholdelsesudfordringer. Men med vores InterForce-medlemskab skaber vi en stolthed omkring det at give noget igen. Det gavner både os og Forsvaret, når vi har medarbejdere afsted,” fortalte Public Affairs Manager i Salling Group Pernille Bonne Nejsig.

Pernille Bonne Nejsig, VL / InterForce-arrangement i Aalborg

Der var bred enighed i panelet om, at man bør være mere fleksible internt i Forsvaret. Og der blev både diskuteret løsninger i forhold til lærlinge, opgradering af faciliteter og værnepligt, inden Diana Sørensen fra Nordjyllands Beredskab afrundede debatten:

“Mange ønsker at gøre en forskel, at vise samfundssind og at gøre noget meningsfuldt. Det er det, vi kan bruge til fremtidens rekruttering og fastholdelse,” sagde hun.

Det store billede

Efter paneldebatten trådte den pensionerede generalløjtnant Michael Lollesgaard op på scenen. General Lollesgaard arbejder nu som Senior Mentor i NATO og har udgivet bogen ’Bare kald mig chef’ om sine mange internationale udsendelser i blandt andet Mali, Yemen og Irak.

Michael Lollesgaard, VL / InterForce-arrangement i Aalborg
Den meget erfarne pensionerede generalløjtnant Michael Lollesgaard fortalte om NATO’s operationer rundt omkring i verden.

Han leverede et indlæg om NATO’s operationer før og nu, digitalisering, trusler og planer for fremtiden. Det gav yderligere perspektiv på, hvorfor det er vigtigt, at vi bidrager med personel – og deles om arbejdskraften.

Lollesgaard blev efterfulgt af chefen for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, generalmajor Anders Mærkedahl, som med sit indlæg gav deltagerne forståelse for, hvordan aktuelle projekter gribes an. Opgradering af materiel og faciliteter er nemlig også en del af god fastholdelse og rekruttering, forklarede han.

Chefen for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, generalmajor Anders Mærkedahl, fortalte om, hvordan nogle af Forsvarets store aktuelle projekter bliver grebet an.

Der blev i samme omgang opfordret til, at de fremmødte erhvervsledere – og danske virksomheder generelt – kontakter FES og byder ind på projekter. For projekter er der nok af efter det nye forsvarsforlig blev indgået, forklarede Mærkedahl, inden han både kom ind på kantinedrift, forholdene for værnepligtige og generelt renoveringsarbejde.

Dagen blev rundet af ved sekretariatschef for InterForce Finn Winkler, inden en middag ventede. Her var der rig mulighed for at netværke og drøfte diverse emner mellem erhvervslederne og repræsentanterne fra Forsvaret, som tilsammen udgør en vigtig del af InterForces og VL’s fælles møder.