- By Anton Rask Hauge Steffensen

Samarbejde på tværs af Øresund

Chef for Landsdelsregion Øst i Hjemmeværnet, Peer Sander Rouff, der ligeledes er militær koordinator for InterForce Region Hovedstanden, har i forbindelse med Sveriges optagelse i NATO mødtes med den fungerende svenske chef fra for Södra Militärregionen, oberstløjtnant Johan Mohlin.

Oberst Peer Sander Rouff (tv.) sammen med oberstløjtnant Johan Mohlin.

Sveriges optagelse i NATO markerer en historisk milepæl for både landet og alliancen.

Chefen for Landsdelsregion Øst, oberst Peer Sander Rouff, ser frem til et styrket samarbejde inden for forsvars- og sikkerhedsområdet på myndighedsniveau over Øresund. Som symbol på samarbejdet og Sveriges medlemskab i NATO overrakte chefen for Landsdelsregion Øst sit skjold til den fungerende chef for Södra Militärregionen, oberstløjtnant Johan Mohlin.

Velkommen i NATO.