- By Morten Fredslund

Reservestyrken bidrager til FN-missioner

I dag markeres FN-Dagen over hele kloden. Danske soldater fra Reservestyrken har gennem årene ydet et markant bidrag til FN’s missioner. P.t. er fem reserveofficerer udsendt under FN. 

Af Morten Fredslund

På årsdagen for FNs oprettelse den 24. oktober 1945 bliver den såkaldte FN-Dag markeret med parader og festligheder såvel i Danmark som i de 14 igangværende FN-missioner.

Siden den første FN-mission, UNTSO, blev oprettet i 1948 har Danmark har deltaget i FN’s fredsbevarende missioner, og p.t. er 25 danske soldater udsendt til missionerne siden oprettelsen af i Mali, MINUSMA, Sydsudan, UNMISS, Mellemøsten, UNTSO, og Yemen, UNMHA. Forsvaret har også to observatører udsendt til Sydkorea, UNCMAC, hvor FN-missionen tilbage i 1950’erne overgik til at være en amerikansk ledet mission. 

Siden 1948 har tusindevis af danske soldater været udsendt til en af FNs i alt 71 fredsbevarende missioner. P.t. er 25 danskere udsendt som FN-soldater – fire af dem er reserveofficerer.
Foto: UN.org

Af de 25 udsendte danske FN-soldater er mindst fire af dem reserveofficerer. Og gennem alle årene har det været kutyme, at personel fra reserven er rigt repræsenteret. Særligt i de mindre missioner, hvor danske reserveofficerer typisk er udsendt som FN-observatører i mellem et halvt og to år ad gangen. 

Hjemmeværnet havde i 2017 og 2018 udsendt i alt 24 soldater til FN-missionen MINUSMA i Mali fordelt på to hold. Hjemmeværnssoldaterne bevogtede Camp Bifrost UN, en del af et UN-lejrkompleks bestående af flere lejre med soldater fra mange forskellige nationer.

Man skal en del år tilbage, for at finde FN-missioner, hvor Danmark bidrog med store enheder i bataljonsstørrelse. Midt i 1960erne trak Cypern og Gaza antallet af udsendte tæt på tusinde danske FN-soldater. Missionen på Cypern er da også missionen, hvori flest danskere har gjort tjeneste: Cirka 23.000 soldater fra 1964 til 1992. 

Danske reserveofficerer i Sydsudan og Mellemøsten

De øvrige FN-missioner med størst dansk bidrag er: Gaza: Ca. 11.000, Eks-Jugoslavien: ca. 8.000, Libanon: Ca. 1.555, Mellemøsten: ca. 1.054, Congo: Ca. 1.000 og Kashmir: 567.

De fire danske reserveofficerer, der p.t. er udsendt som FN-soldater, er udstationeret til missionerne i hhv. Sydsudan, UNMISS, og UNTSO i Mellemøsten (Israel, Jordan, Ægypten, Syrien og Libanon).

På FN-Dagen besluttede Folketinget i øvrigt at udsende yderligere 75 danske soldater og et Hercules C-130 fly til en FN-mission. 

Det er FN’s fredsbevarende mission i Mali, MINUSMA, der fra medio november får tilført et yderligere dansk bidrag i form af et C-130J-transportfly samt op til ca. 65 personer i seks måneder. Bidraget vil medvirke til at transportere materiel og personel i MINUSMA’s operationsområde. Danmark vil desuden deployere op til ca. 10 personer, som vil indgå i en tysk efterretningsenhed i MINUSMA.FN-Dagen bliver i Danmark markeret over hele landet hos Danmarks Veteraners lokalforeninger (tidl. De Blå Baretter, red.). Den primære markering finder sted ved monumentet på Kastellet i København med taler, parade og kranselægning. 

- By Morten Fredslund

Reservestyrken bidrager til FN-missioner

I dag markeres FN-Dagen over hele kloden. Danske soldater fra Reservestyrken har gennem årene ydet et markant bidrag til FN’s missioner. P.t. er fem reserveofficerer udsendt under FN. 

Af Morten Fredslund

På årsdagen for FNs oprettelse den 24. oktober 1945 bliver den såkaldte FN-Dag markeret med parader og festligheder såvel i Danmark som i de 14 igangværende FN-missioner.

Siden den første FN-mission, UNTSO, blev oprettet i 1948 har Danmark har deltaget i FN’s fredsbevarende missioner, og p.t. er 25 danske soldater udsendt til missionerne siden oprettelsen af i Mali, MINUSMA, Sydsudan, UNMISS, Mellemøsten, UNTSO, og Yemen, UNMHA. Forsvaret har også to observatører udsendt til Sydkorea, UNCMAC, hvor FN-missionen tilbage i 1950’erne overgik til at være en amerikansk ledet mission. 

Siden 1948 har tusindevis af danske soldater været udsendt til en af FNs i alt 71 fredsbevarende missioner. P.t. er 25 danskere udsendt som FN-soldater – fire af dem er reserveofficerer.
Foto: UN.org

Af de 25 udsendte danske FN-soldater er mindst fire af dem reserveofficerer. Og gennem alle årene har det været kutyme, at personel fra reserven er rigt repræsenteret. Særligt i de mindre missioner, hvor danske reserveofficerer typisk er udsendt som FN-observatører i mellem et halvt og to år ad gangen. 

Hjemmeværnet havde i 2017 og 2018 udsendt i alt 24 soldater til FN-missionen MINUSMA i Mali fordelt på to hold. Hjemmeværnssoldaterne bevogtede Camp Bifrost UN, en del af et UN-lejrkompleks bestående af flere lejre med soldater fra mange forskellige nationer.

Man skal en del år tilbage, for at finde FN-missioner, hvor Danmark bidrog med store enheder i bataljonsstørrelse. Midt i 1960erne trak Cypern og Gaza antallet af udsendte tæt på tusinde danske FN-soldater. Missionen på Cypern er da også missionen, hvori flest danskere har gjort tjeneste: Cirka 23.000 soldater fra 1964 til 1992. 

Danske reserveofficerer i Sydsudan og Mellemøsten

De øvrige FN-missioner med størst dansk bidrag er: Gaza: Ca. 11.000, Eks-Jugoslavien: ca. 8.000, Libanon: Ca. 1.555, Mellemøsten: ca. 1.054, Congo: Ca. 1.000 og Kashmir: 567.

De fire danske reserveofficerer, der p.t. er udsendt som FN-soldater, er udstationeret til missionerne i hhv. Sydsudan, UNMISS, og UNTSO i Mellemøsten (Israel, Jordan, Ægypten, Syrien og Libanon).

På FN-Dagen besluttede Folketinget i øvrigt at udsende yderligere 75 danske soldater og et Hercules C-130 fly til en FN-mission. 

Det er FN’s fredsbevarende mission i Mali, MINUSMA, der fra medio november får tilført et yderligere dansk bidrag i form af et C-130J-transportfly samt op til ca. 65 personer i seks måneder. Bidraget vil medvirke til at transportere materiel og personel i MINUSMA’s operationsområde. Danmark vil desuden deployere op til ca. 10 personer, som vil indgå i en tysk efterretningsenhed i MINUSMA.FN-Dagen bliver i Danmark markeret over hele landet hos Danmarks Veteraners lokalforeninger (tidl. De Blå Baretter, red.). Den primære markering finder sted ved monumentet på Kastellet i København med taler, parade og kranselægning.