- By InterForce

Prins Joachim optaget på Frankrigs højst rangerende militæruddannelse

Fra september og et års tid frem vil Prins Joachim følge Frankrigs højst rangerende militære lederuddannelse. Prinsen er oberst af Reserven og særlig sagkyndig i forhold til reservestyrken.

Af Morten Fredslund

Det er den franske forsvarsminister, der har inviteret H.K.H. Prins Joachim til at deltage Frankrigs højst rangerende militære lederuddannelse, som afvikles ved henholdsvis Centre des Hautes Études Militaires (CHEM) og Institut des Hautes Études de la Défense Nationale (IHEDN). Det oplyser Kongehuset.

Hovedparten af studierne afvikles ved CHEM og består af millitærstudier på højeste niveau. Uddannelsen er for 30 udvalgte officerer med oberst- eller kommandørrang, og hovedemnerne er militærstrategisk ledelse og internationale forhold. Deltagerne kommer hovedsageligt fra Frankrig, men enkelte kommer fra lande, der er blandt Frankrigs strategiske partnere.

H.K.H. Prins Joachim er oberst af Reserven og har siden 2015 været forsvarschefens særlige sagkyndige i forhold til Reservestyrken. Her ses han under et InterForce-arrangement for erhvervsledere på Holckenhavn Slot i 2016. Foto: Morten Fredslund

De militære studier suppleres på IHEDN med undervisning i strategisk ledelse og offentlig forvaltning. I denne del deltager yderligere en gruppe på 70 erhvervsledere, parlamentarikere og embedsmænd samt repræsentanter fra medieverdenen. Her drøftes og diskuteres internationale relationer inden for handel, politik, kultur og militære discipliner, ligesom krisestyring og erfaringsudveksling er blandt programpunkterne. 

Uddannelsen finder sted seks dage ugentligt, foregår på École Militaire i Paris, og Prins Joachim er den første danske officer, der deltager i uddannelsen, skriver kongehuset.dk.

Prins Joachim er oberst af Reserven, og videreuddannelsen i Frankrig supplerer prinsens nuværende arbejde i Forsvaret, hvor Prinsen siden 2015 har været forsvarschefens særlige sagkyndige i forhold til Reservestyrken, der omfatter personels af reserven og Hjemmeværnets frivillige. Prins Joachim har kontor ved Center for Reservestyrken, der blev etableret i januar 2018 og som også har InterForce Sekretariatet under samme tag i Kastellet i København.