- By Birgitte Nielsen

Per Aarsleff A/S modtager skjold fra InterForce Region Midtjylland

Administrerende Direktør Jesper Kristian Jakobsen
Foto: Per Aarsleff A/S

Aarsleff er en førende dansk entreprenørkoncern. Vi har gjort det til vores speciale at udtænke, planlægge og gennemføre store projekter inden for infrastruktur, klimatilpasning, miljø, energi og byggeri – fra projektering til aflevering. Med udgangspunkt i en stærk position i Danmark og Østersøregionen løser vi projekter i det meste af verden.

https://www.aarsleff.dk/om-aarsleff/om-aarsleff