- By InterForce

Nyt milliardbeløb til forsvaret

Det er blandt andet et øget pres fra USA’s præsident Donald Trump, der har ført til den  øgede bevilling på i alt 4,5 mia. kr. Samtidig har NATO’s generalsekretær  i lyset af byrdedelingsdebatten opfordret alle allierede til at undersøge nærmere, om alle forsvarsrelevante udgifter bliver indberettet til NATO, som det er tilfældet i visse lande. 

Af Morten Fredslund

Aftalen indebærer, at forsvarsbudgettet på papiret pumpes op med yderligere tre milliarder kroner. Blandt andet ved at andre udgifter på statsbudgettet til Danmarks pålignede bidrag på 150 mio. kr. til FN’s fredsbevarende operationer og folkepension til tidligere personel i forsvaret for 2,2 mia. kr. fremover vil indgå i indberetningen af forsvarsudgifter til NATO. 

Partierne bag forsvarsforliget blev den 29. januar enige om at øge forsvarsbudgettet med i alt 4,5 mia. kr. Tre mia. kr. hentes fra udgifter,

der hidtil har været bogført ved andre ministerier, mens de 1,5 mia. kr. reelt tilføres forsvarsbugettet, som derved vil udgøre 1,5 procent

af BNP i 2023. Foto: Morten Fredslund

Det samme gælder sundhedsydelser til nuværende ansatte i Forsvaretog udgifter til kompetencegivende, civile uddannelser for militære nyansatte. Desuden vil forsvarets indtægter fra salg af udfaset materiel, ejendomme og donationer ikke længere blive modregnet i forsvarsudgifterne i indberetningen til NATO, fremgår det af en meddelelse fra Forsvarsministeriet. 

Fra 1,21 til 1,5 procent

Aftaleparterne er enige om, at bevillingsløftet finansieres inden for rammen til offentlige investeringer. Forligskredsen er samtidig enige om at indlede en proces for at beslutte, hvordan de ekstra midler skal anvendes. 

Samtidig med, at forsvarsbudgettet på papiret pumpes op med yderligere tre milliarder kroner,har forsvarsforligskredsen besluttet, at Danmark øger forsvarsbudgettet i 2023 med 1,5 mia. kr. Det betyder, at de danske forsvarsudgifter når 1,5 procent af BNP i 2023, oplyser Forsvarsministeriet.

I år bruger Danmark 1,21 procent af BNP på forsvaret, hvilket ifølge Natos opgørelse svarer til 26,7 mia. kr. På Nato-topmøde i Wales i 2014, udstak man en målsætning om, at alle NATO-lande skal bruge 2 procent af BNP på forsvarsudgifter i 2024. 

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen siger i tilknytning til aftalen: ”Det er på et godt, grundigt og gennemtænkt grundlag, at forligskredsen nu har besluttet yderligere at forstærke dansk forsvar, så vi når 1,5 procent af BNP i 2023. Dansk anseelse og status i NATO er et fælles anliggende, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle partier i forligskredsen for at tage ansvar for denne sag.” 

Aftaleparterne er enige om, at bevillingsløftet finansieres inden for rammen til offentlige investeringer. Forligskredsen indleder nu en proces for at beslutte, hvordan de ekstra midler på 1,5 mia. kr. skal anvendes.