- By Simon Staffeldt Schou

Nye støtte-virksomheder i Midtjylland

Silkeborg Kommune, konsulentvirksomheden People of Talent og Bidstrup Gods er blandt de seneste, der har modtaget InterForce-skjoldet som tak for deres støtte til Reservestyrken.

Silkeborg Kommune: Frivillige soldater løser vigtige opgaver

Borgmester i Silkeborg Helle Gade (S) modtog med stolthed et takkebrev og våbenskjold for kommunens støtte og anerkendelse af Hjemmeværnets frivillige og Forsvarets reserve.  

Silkeborg Kommune modtager InterForce-skjoldet
Silkeborgs borgmester, Helle Gade (S), modtog med stolthed InterForce-skjoldet af InterForce-ambassadør Søren Vestergaard

”Jeg synes, det er prisværdigt, at vi har så mange frivillige i Hjemmeværnet og Forsvarets reserve, som dagligt yder en indsats for vores samfund – både lokalt og på landsplan. Det er en vigtig indsats, som kræver tid og kræfter fra den enkelte for at kunne lykkes,” sagde Helle Gade i forbindelse med skjoldoverrækkelsen.

Helle Gade sætter stor pris på den indsats, som de frivillige i Hjemmeværnet yder i Silkeborg Kommune: ”Vi ser gang på gang frivillige soldater løse vigtige opgaver i et tæt samarbejde med vores lokale myndigheder. Og det sker med ihærdighed og engagement, hver eneste gang vi kalder. Det er en indsats, vi ikke ville være foruden her i Silkeborg.”

Borgmesteren er også klar over, at det ikke kun kræver noget af den enkelte, når der skal ydes en indsats: ”Hver gang en frivillig skal bidrage og vedligeholde sine færdigheder, kræver det en accept fra arbejdsgiveren. Der er jævnligt brug for en fridag inden for normal arbejdstid, og ofte med meget kort varsel. Det skal både offentlige og private virksomheder have stor ros for,” siger Helle Gade.

Det er netop derfor, de i Silkeborg Kommune har valgt at støtte og bakke op om InterForce: ”InterForce er jo netop et samarbejde mellem arbejdsgiverne og Forsvaret med det formål at sikre den bedst mulige udnyttelse af Forsvarets reserve og Hjemmeværnets frivillige. Det er til gavn for hele samfundet.”

Skjoldet til Silkeborg Kommune blev overrakt af InterForce-ambassadør Søren Vestergaard.

People of Talent modtager InterForce-skjoldet

I samme region kunne InterForce-ambassadør og oberstløjtnant af reserven Christian Brynje overrække et InterForce-skjold til Allan Lohmann Buus, grundlægger af og direktør for virksomheden People of Talent.

Direktør for People of Talent Allan Lohmann Buus modtager InterForce-skjoldet af InterForce-ambassadør Christian Brynje

People of Talent er en konsulentvirksomhed inden for rekruttering, lederudvikling og strategisk virksomhedsudvikling med de menneskelige ressourcer i fokus. Virksomheden er både repræsenteret nationalt og internationalt med kontorer i hhv. Danmark, Sverige, Schweiz og Italien.

Allan Lohmann Buus har selv en lang baggrund i Hjemmeværnet og har fungeret i stillinger på flere forskellige niveauer. Ved siden af sin travle hverdag varetager han funktionen som rekrutteringsspecialist i Hjemmeværnet og ser støtten til Reservestyrken som en stor værdi for samfundet.

Bidstrup Gods støtter op om Reservestyrken

Endelig kunne InterForce Midtjyllands nu afgåede formand Peter Vinther Christensen overrække InterForce-våbenskjoldet til godsejer Helle F. H. de Lichtenberg her overrakt InterForce våbenskjoldet af InterForce Midtjyllands formand konsul og bestyrelsesformand Peter Vinther Christensen. 

Godsejer Helle F. H. de Lichtenberg modtager InterForce-skjoldet
Godsejer Helle F. H. de Lichtenberg modtager InterForce-skjoldet af den nu afgåede formand for InterForce Region Midtjylland, Peter Vinther Christensen

Bidstrup Gods ligger tæt på Hadsted, og godsets vigtigste aktiviteter er drift af skov- og landbrug, jagt, fiskeri og administration af boliger og fredede bygninger.